پژوهشگاه قوه قضاییه ١٧ گزارش پژوهشی جدید منتشر کرد

پژوهشگاه قوه قضاییه ١٧ گزارش پژوهشی جدید منتشر کرد

[ad_1] به گزارش روز شنبه ایرنا از پژوهشگاه قوه قضاییه، این گزارش‌ها در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی، آمار و فناوری اطلاعات،  حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و مطالعات پایه منتشر شده است. نقش قوه‌قضاییه در نظارت بر تحدید و تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری،  نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه صیانت از حقوق عامه،  بررسیکارآمدی قانون نظارت بر رفتار قضات،  بررسی ابعاد و جنبه های کاربردی اعتبار مدنی در کشور، تقابل دادرسی اداری با کرونا ویروس وبررسی راهکار کاهش مراجعه شهروندان به دیوان عدالت اداری،  صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی(آزادی مطبوعات و رسانه‌ها)، راهکارهای ارتقای جایگاه و نقش واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی در بهبود وضعیت قانونمداری دولت و تحلیل حقوقی پیش‌نویسدستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی از جمله موضوعات گزارش‌های پژوهشی منتشره است. عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی ‌الطرفین،  چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی،  تکالیف قوّه قضاییه در تأمینحمایت کنسولی از اتباع بیگانه بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق کنسولی،  مفهوم نظام حقوقی حاکم بر نحوه انجام وظیفهقوه قضاییه در احیای حقوق عامه،  اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی و تحلیل حقوقی پیش‌نویس دستورالعمل ارزیابی ساختار واتقان آرای قضایی از دیگر موضوعات مورد بررسی در پژوهش‌های جدید پژوهشگاه قوه قضاییه است. همچنین سه کتاب با موضوعات روز حقوقی توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شده که کتاب  «قاچاق کالا و ارز»،   «کودکان آنلاین و حقآنان بر امنیت همه جانبه در فضای مجازی با تأکید بر لزوم قانون‌گذاری در این زمینه»  و  «امکان توسعه ضمانت‌اجراهای غیرکیفری درنظام حقوقی ایران»  از جمله این کتاب‌هاست. [ad_2] Source link