دست نمایندگان مجلس در دست دانشگاه کردستان برای توسعه

دست نمایندگان مجلس در دست دانشگاه کردستان برای توسعه

[ad_1] به گزارش ایرنا، دانشگاه به جهت نقش ویژه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، همواره از اهم امور و مبدأ همه تحولات جامعه است. در عصر جدید و در کشاکش رقابت میان جوامع، کشورها در تلاش هستند تا نقش آموزش بویژه آموزش عالی را در توسعه ملی و ارتقای دانش و تکنولوژی مورد توجه قرار …

ادامه مطلبدست نمایندگان مجلس در دست دانشگاه کردستان برای توسعه