نیمه کاره بودن ۳۵پروژه ساخت کتابخانه در مازندران

نیمه کاره بودن ۳۵پروژه ساخت کتابخانه در مازندران

[ad_1] آرزو ولیپور روز دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه شهرستان قائمشهر با انتقاد از حضور نیافتن شهردار و یکی از معاونین ایشان در این جلسه،افزود:شهرداری قائمشهر بیش از یک میلیارد تومان به اداره کتابخانه این شهرستان بدهی دارد. طبق قانون ما می توانیم حساب شهرداری را مسدود کنیم اما در ادامه مطلب…