۱۲۸ میلیون تن محصول کشاورزی در سال ۹۹ تولید می‌شود

۱۲۸ میلیون تن محصول کشاورزی در سال ۹۹ تولید می‌شود

[ad_1] به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورزی، «شاهرخ شجری» با اشاره به اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا با حفظ منابع پایه تولید، ارتقای امنیت غذایی با اتکا بر تولیدات داخل و ارتقاء بهره‌وری تمامی عوامل تولید به‌ویژه آب‌وخاک در جهت دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی …

ادامه مطلب۱۲۸ میلیون تن محصول کشاورزی در سال ۹۹ تولید می‌شود