بازدید «رنگرز» از فدراسیون بوکس

بازدید «رنگرز» از فدراسیون بوکس

[ad_1] طی این جلسه که در محل فدراسیون بوکس برگزار شد، «رنگرز» فدراسیون بوکس را یکی از مجموعه‌های موفق در این زمینه استعدادیابی دانست و از زحمات فدراسیون بوکس در جهت توجه به حوزه آموزش و استعدادیابی  قدردانی کرد. سرپرست دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، گفت: در صورت فراهم بودن …

ادامه مطلببازدید «رنگرز» از فدراسیون بوکس