برگزاری دومین نشست شورای سیاست‌گذاری حفاظت از ورزشکاران

برگزاری دومین نشست شورای سیاست‌گذاری حفاظت از ورزشکاران

[ad_1] رضا قراخانلو در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته از شروع به کار این شورا تاکنون، دستور جلسه دوم شورا را برای حاضرین قرائت کرد. بررسی آیین‌نامه شورا جهت ویرایش‌های لازم و نهایی شدن آن، بحث و تبادل نظر در رابطه با تعیین افراد امین و واجد شرایط به عنوان …

ادامه مطلببرگزاری دومین نشست شورای سیاست‌گذاری حفاظت از ورزشکاران