ایرنا – میدان نور سمنان

ایرنا - میدان نور سمنان

[ad_1] سمنان- ایرنا- میدان نور سمنان واقع در مسکن مهر این شهر پس از سال ها که از افتتاح این شهرک می گذشت و به صورت محوطه ای خاکی بود چندی پیش توسط شهرداری سمنان احیا و ساخته شد و المان آن که پیش تر بر میدان قومس در ورودی شهر نصب بود با تغییراتی …

ادامه مطلبایرنا – میدان نور سمنان