ایرنا – نطق اول

ایرنا - نطق اول

[ad_1] ایرنا – تهران – طبق ماده ۱۰۵ آیین نامه داخلی مجلس سه نفر از نمایندگان در هر جلسه علنی می توانند به مدت هفت دقیقه سخنرانی کنند.انتخاب سخنرانان توسط هیات رییسه و به قید قرعه انجام می شود،معمولا هر نماینده سالیانه یک بار نوبت ۷دقیقه ای یا میان دستور دارد. نطق میان دستور فرصتی …

ادامه مطلبایرنا – نطق اول