لایه‌ پنهان اسناد بین‌الملل با فرهنگ انسانی سازگار نیست

[ad_1] به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، آیت الله علیرضا اعرافی روز دوشنبه با حضور مجازی در همایش چالش های سند ۲۰۳۰ برای ایران، تاکید کرد: جریان اسناد بین المللی، جریان بسیار مهمی است که در قصه سند ۲۰۳۰ بسیار مورد توجه قرار گرفت و در حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش و نهادهای اجرایی …

ادامه مطلبلایه‌ پنهان اسناد بین‌الملل با فرهنگ انسانی سازگار نیست