دغدغه پیری جمعیت در آذربایجان شرقی

دغدغه پیری جمعیت در آذربایجان شرقی

[ad_1] به گزارش ایرنا، نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده درباره بافت جمعیتی آذربایجان شرقی از منظر هرم سنی نشان می دهد که هر روز به جمعیت سالمند استان افزوده می شود که ناشی از عوامل متعددی مانند افزایش سن امید به زندگی افراد و کاهش زاد و ولد در استان می باشد. کارشناسان …

ادامه مطلبدغدغه پیری جمعیت در آذربایجان شرقی