صرف یک هزار میلیارد ریال برای آماده سازی مدارس البرز

صرف یک هزار میلیارد ریال برای آماده سازی مدارس البرز

[ad_1] سالارقاسمی عصریکشنبه درنشست مشترک ویژه پروژه مهر۹۹ آموزش و پرورش، نوسازی و تجهیزمدارس استان البرزاظهارداشت: این مدارس همزمان با سال تحصیلی جدید بهره برداری می شود. وی بیان داشت: سالانه ۱۲ هزار نفر به جمعیت دانش آموزی استان افزوده می شود که فقط برای تحت پوشش قراردادن این تعداد دانش آموز در هرسال نیازمند …

ادامه مطلبصرف یک هزار میلیارد ریال برای آماده سازی مدارس البرز