بازدید رییس سازمان امور عشایر کشور از الیگودرز

بازدید رییس سازمان امور عشایر کشور از الیگودرز

[ad_1] مدیرکل امور عشایری لرستان در این خصوص به ایرنا گفت: طرح ۲۵۰ هکتاری آبیاری بارانی در روستای خلیل آباد آب باریک اجرا شده و بدون استفاده از هیچگونه انرژری برق، آب را به صورت ثقلی منتقل می کند. “سعید کریمی” بدون اشاره به جزییات و اعتبار این طرح اظهار داشت: همچنین در این سفر …

ادامه مطلببازدید رییس سازمان امور عشایر کشور از الیگودرز