از طرحی با نام امید تا افتخارات بین‌المللی سینما

از طرحی با نام امید تا افتخارات بین‌المللی سینما

[ad_1] عمومی سازی دسترسی فرهنگ و توزیع مناسب تولیدات فرهنگی و هنری همواره یکی از دغدغه‌های مدیران فرهنگی و هنری بوده است در همین راستا بازسازی و تاسیس ۱۰۰ سینما در سال ۹۸ در استان‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت. همچنین طرح سینما امید با رویکرد راه‌اندازی سالن سینما در ۲۰ شهر بزرگ فاقد سینما …

ادامه مطلباز طرحی با نام امید تا افتخارات بین‌المللی سینما