اسکی‌باز معلول: در اندیشه فتح دماوند هستم

اسکی‌باز معلول: در اندیشه فتح دماوند هستم

[ad_1] «محمدحسین کیاشمشکی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: پس از معلولیتی که در پیست اسکی برایم پیش آمد و دچار ضایعه نخاعی شدم، به دنبال خانه نشینی نبودم بلکه با ابزار ورزش توانستم بر برخی محدودیت‌ها غلبه کنم. یکی از این ورزش‌ها رشته کوهنوردی بود. در چند سال گذشته به قله‌های متعددی صعود …

ادامه مطلباسکی‌باز معلول: در اندیشه فتح دماوند هستم