ظریف: جمهوری آذربایجان کشور بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است

ظریف: جمهوری آذربایجان کشور بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است

[ad_1] وزیر امور خارجه در مراسم تکریم سید عباس موسوی اظهار کرد: با توجه به اینکه اعلام کردیم همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی ما هستند، جمهوری آذربایجان کشور بسیار بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است.  وی افزود: آقای موسوی می توانستند یک ماموریت ساده تر در اروپا و آسیا را انتخاب کنند؛ اما ایشان آذربایجان …

ادامه مطلبظریف: جمهوری آذربایجان کشور بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است