۶ استاد دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند

۶ استاد دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند

[ad_1] روابط عمومی دانشگاه رازی روز چهارشنبه به نقل از دکتر «کیانوش چقامیرزا» اعلام کرد: در یک ارزیابی که براساس داده های پایگاه اطلاعاتی «اسکوپوس» و با همکاری ۲ موسسه« الزویر» و «مندلی» صورت گرفته است پژوهشگران پراستناد در هر حوزه موضوعی مشخص شده‌اند. وی گفت: دکتر مجتبی شمسی‌پور و دکتر محمد باقر قلیوند از …

ادامه مطلب۶ استاد دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند