پنج حلقه چاه غیر مجاز در خواف پُر شد

پنج حلقه چاه غیر مجاز در خواف پُر شد

[ad_1] به گزارش روز شنبه اداره امور منابع آب خواف جواد خاموشی افزود: این اقدام در راستای طرح سازگاری با خشکسالی و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط گروه های گشت و بازرسی این اداره و پس از اخذ مجوز قضایی انجام شد. وی ادامه داد: این چاه های غیر مجاز آب که دارای عمقی بین ۲۰ تا  …

ادامه مطلبپنج حلقه چاه غیر مجاز در خواف پُر شد