آیا می‌توان در خودرو کشف حجاب کرد؟

آیا می‌توان در خودرو کشف حجاب کرد؟

[ad_1] غلامی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی قوانین در قرآن هست و برخی نیست؟ تصریح کرد: همه حدود در قرآن نیامده، برخی از تعزیرات احکامش در قرآن گفته شده ولی خودش گفته نشده، اما اصل ملاک یک حکم به این است که در قرآن آمده باشد؟ یعنی اگر در قرآن نیامده و …

ادامه مطلبآیا می‌توان در خودرو کشف حجاب کرد؟