انتظارات تورمی ناشی‌ازافزایش نرخ ارز را کنترل کنیم

انتظارات تورمی ناشی‌ازافزایش نرخ ارز را کنترل کنیم

[ad_1] وزارت صمت می‌تواند پاسخ متقنی به این موضوع بدهد که در مجموع وابستگی صنایع کشور به صادرات به چه میزان است. به عنوان مثال این رقم در حوزه کشاورزی خیلی پایین است و طبعاً افزایش نرخ ارز نباید در هزینه‌های بخش کشاورزی اثرگذار باشد. در بخش خدمات مانند هتلداری و رستوران‌ها هم افزایش نرخ …

ادامه مطلبانتظارات تورمی ناشی‌ازافزایش نرخ ارز را کنترل کنیم