برداشت خرما از نخیلات دشتستان آغاز شد

برداشت خرما از نخیلات دشتستان آغاز شد

[ad_1] منصور نوذری در گفت وگو با ایرنا افزود: دشتستان به عنوان قطب تولید خرمای استان بوشهر ۷۵درصد از تولید این محصول در استان بوشهر را به خود اختصاص داده‌است. وی بیان کرد: از مجموع ۱۶۰هزار تن خرمای تولیدی استان بوشهر ۱۲۰هزار تن مربوط به شهرستان دشتستان است و از لحاظ مساحت نخلستان‌ها نیز همین نسبت را دارد و از …

ادامه مطلببرداشت خرما از نخیلات دشتستان آغاز شد