ایرج راد: تئاتر باید ادامه یابد

ایرج راد: تئاتر باید ادامه یابد

[ad_1] در روزها و ماه‌های گذشته، جهان به سمت نوع مواجهه‌ای تازه با دنیای پیرامون خود رفته است؛ مواجهه‌ای که شکل ارتباطات را در فضای غیرحقیقی و مجازی توسعه داده و به دلیل مخاطرات ناشی از ناامنی ارتباطات در فضای حقیقی و واقعی متاثر از شیوع ویروس کرونا، این جنس از ارتباطات را کاهش داده …

ادامه مطلبایرج راد: تئاتر باید ادامه یابد