هزینه مراسم ختم خانواده یزدی صرف آزادی زندانیان شد

هزینه مراسم ختم خانواده یزدی صرف آزادی زندانیان شد

[ad_1] اسلام افشون روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شادی روح متوفی و آزادی مددجویان  از اهداف این عمل خداپسندانه بود. وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی جامعه به دلیل شیوع ویروس کرونا برای جلوگیری از شیوع آن این تصمیم اتخاذ شد. در سال ۱۳۹۸ برای آزادی ۲۶۰ محکوم مالی جرایم غیرعمد ۷۳ …

ادامه مطلبهزینه مراسم ختم خانواده یزدی صرف آزادی زندانیان شد