شناخت سیره کریم اهل بیت(ع) در سطور تاریخ

شناخت سیره کریم اهل بیت(ع) در سطور تاریخ

[ad_1] امامان الگو و چراغ هدایت جامعه به شمار می روند و استفاده از اندیشه آنها لازمه هدایت جامعه است، بنابراین می بایست با الهام و الگو گرفتن از سیره رفتاری و عملی اهل بیت (ع) زمینه ارتقای رفتاری و معنوی جامعه را فراهم آورد. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که می بینیم …

ادامه مطلبشناخت سیره کریم اهل بیت(ع) در سطور تاریخ