بادیه نشینان مثلث مرموز نگو در فلسطین اشغالی

بادیه نشینان مثلث مرموز نگو در فلسطین اشغالی

[ad_1] صحرای گمنام نگو در فلسطین اشغالی که در میان تحولات تاریخی یک سده گذشته در مقایسه با مناطق پر تنش شمالی یا اتفاقات روزمره در غزه و کرانه باختری یا حتی تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی نامش نسبت به مناطق دیگر کمتر به گوش کسی رسیده است. سکونت عشایر در بیابان نگو بر …

ادامه مطلببادیه نشینان مثلث مرموز نگو در فلسطین اشغالی