گرما راندمان تولید گندم را در بیله سوار کاهش داد

گرما راندمان تولید گندم را در بیله سوار کاهش داد

[ad_1]  ارژنگ عزیزی روز جمعه در بازدید از سیلوی ۵۰ هزار تنی روح کندی افزود: تنش گرمایی اعمال فیزیولوژیکی گیاه را مختل و طول مراحل نمو گندم را کوتاه می کند.وی بیان کرد: عدم کشت ارقام مقاوم به افزایش درجه حرارت موجب می شود که این مزارع در انتهای دوره رشد با تنش گرمایی مواجه …

ادامه مطلبگرما راندمان تولید گندم را در بیله سوار کاهش داد