توجه شایسته‌ای به آموزش محیط‌زیست در کشور نشده است 

توجه شایسته‌ای به آموزش محیط‌زیست در کشور نشده است 

[ad_1] به گزارش ایرنا، اصغر دانشیان روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: در کشورهای پیشرفته پولی را که برای آموزش تخصیص می دهند، هزینه نمی‌دانند بلکه سرمایه‌گذاری می‌دانند اما در کشور ما این سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و آن طور که باید به …

ادامه مطلبتوجه شایسته‌ای به آموزش محیط‌زیست در کشور نشده است