کریسمس, شاد, راز

[ad_1]

هیچ چیز کاملا منطبق شادی کریسمس به جز رمز و راز کریسمس. به مؤمنان اسرار با شروع به تجسم خدا شدن نوزاد متولد باکره, ورود فقیر بر روی زمین در قنداق لباس در یک آخور روشن تنها با یک دور ستاره تنها خدا همان شکل که نوک انگشتان تا به حال همان خدا که از نوک انگشتان تا به حال سقوط سیارات و ستاره های دنباله دار و خورشید.

این به مسیحیان نفیس است رمز و راز است که فوق درک و در عین حال آنها بر این باورند از آنجا که آنها می تواند درک رمز و راز با ذهن خود كرد. باور یک داستان بیش از حد جادویی درست است که بخشی از دلیل که چرا کریسمس باعث می شود مردم به عنوان شاد به عنوان یک کودک و احساساتی.

البته عروقی جان می سپارند کریسمس داستان در مورد الوهیت در پایدار خالص است حکایت. وجود دارد و نمی توان یک رمز و راز به آنها که رد حقیقت داستان در وهله اول. جدای از این, آنها را قبول نمی کند هر چیزی فراتر از لبه دلیل و استان حواس. و کسانی هستند که در میان آنها که آنقدر مطمئن است که خدا وجود ندارد.

ترین که همه فن حریف کافران می تواند تن است که عیسی مسیح یک مرد فوق العاده ای با قدرت های جادویی برای الهام بخشیدن و متحیر می کند توده های مردم یک معلم بزرگ شاید یک[پیامبراماهرگونهپیشنهادکهاوخدایاخدا-انساناستکهبهآنهافقطبیشازحد[prophetButanysuggestionthathewasGodorGod-Manistothemjusttoomuch

اما کریسمس ساخته شده است در اسرار حتی بیشتر بی اعتقاد. و این رمز و راز بیشتر مبهم به آنها دقیقا به این خاطر که آنها باور نمی کنم, رد تمام ابزار درک به جز دلیل. وجود حقایق در مورد کریسمس و میلاد مسیح است که در حال حل و فصل شناخته شده و پذیرفته شده توسط همه. این حقایق است که باعث پیشرو است که باید ناراحت و سر در گم غیر مؤمنان.

چگونه آمده است که از هزاران نفر از مردان باشکوه که گام زد این زمین مسیح به تنهایی تا به حال تبدیل شدن به اصلی اندازه گیری طول عمر انسان چیست ؟ در تقویم وجود انسان او دارای مرکز صحنه: همه سال و قرن ها پس از او هستند شناسه به عنوان سال قبل از میلاد قبل از میلاد مسیح و در تمام سال ها و قرن ها پس از او مشخص شده اند A. D, پس از مرگ, به عنوان اگر تمام جهان حول او.

چرا تمام جهان هر دو مسیحی و غیر مسیحی را جشن می گیرند جشن تولد خود را در حال حاضر نزدیک به 3000 سال هفتم به عنوان آن را انجام نمی دهد برای هر شخص دیگر ؟

اسقف Fulton شین امریکا بهترین دوست داشتم واعظ یک بار گفت که جمعه خوب لازم بود. “وجود خواهد نبوده است یکشنبه عید پاک, اگر نه برای خوب جمعه. “ممکن است آن را نیز نمی توان گفت که کریسمس بیشتر لازم است ؟ بدون کریسمس نه جمعه و نه یکشنبه عید پاک را که اتفاق افتاده است.

دوباره وجود دارد ابدی با کیفیت کلیسا بود. از پیتر به پاپ ژان پل دوم توالی ناگسستنی است. استالین پس از مسخره پاپ در رم” ” چگونه بسیاری از اختلافات،” یکی می تواند تصور کنید که حسادت که مصرف کسانی که انکار مسیح حتی اعتبار خود را به عنوان مسیح وعده داده شده. یکی می بیند همان معاندت با وجود شواهد بسیاری که داده یهودی مردم بسیاری از مشکلات است. کسانی هستند که سعی خواهد کرد برای به دست آوردن حتی. چه پتیاره تلاش های آنها را به پنهان کردن و یا پیچ و تاب و معنای کریسمس.

توجه داشته باشید که برخی از کارت های کریسمس و تبلیغات بحث تنها از “ایام عید تولد عیسی یا” سلام فصل.” کلمه کریسمس در تمام هزینه های اجتناب شود. هیچ اشاره ای به تولد عیسی مسیح. درخت کریسمس جایگزین belens می تواند بخشی از ظریف کمپین به درون واژگون سازی کریسمس.

کریسمس جشن شاید مهم ترین رویداد در زندگی از جهان است. این یک داستان عشق بین خدا و جهان است. این یک داستان عشق بین خدا و الوهیت فروتنی خود را برای به اشتراک گذاشتن انسانیت با مرد است. اجازه دهید مراقبت ما جشن کریسمس معنی نیست trivializing آن با شعر baubles و زرق و برق دار.

[ad_2]