کامپیوتر رمزنگاری

[ad_1]

رمزنگاری علم تبدیل پیام به آنها را امن و ایمنی بدن برای حمله به. که معنای تحت اللفظی از رمزنگاری است که “راز” نوشته شود. اگر اصلی پیام ارسال شده از طریق یک شبکه سپس هر یک هکر می تواند دسترسی و تغییر معنای آن است. برای اطمینان از امنیت, پیام, پیام اصلی تبدیل شده است به ciphertext با استفاده از یک الگوریتم رمزنگاری توسط فرستنده. و گیرنده با استفاده از یک رمزگشایی الگوریتم برای تبدیل ciphertext بازگشت به متن.

رمزگذاری و رمزگشایی الگوریتم نامیده می شود رمزهای. و این الگوریتم کار در یک مجموعه ای از اعداد به نام کلید. به رمز در آوردن پیام ما نیاز به یک الگوریتم رمزنگاری, رمزنگاری کلید و متن ساده. این ایجاد ciphertext. به طور مشابه به رمزگشایی پیام ما نیاز به رمزگشایی الگوریتم کلید رمزگشایی و ciphertext. این نشان می دهد متن. در رمزنگاری سه شخصیت (آلیس و باب و حوا) بسیار محبوب هستند. آلیس کسی که می فرستد پیام و باب گیرنده. حوا این اختلال ارتباط با متوقف کردن پیام به کشف اطلاعات.

وجود دارد 2 انواع رمزهای (الگوریتم های رمزنگاری)

1 – متقارن-کلید و یا کلید های مخفی رمزنگاری

2 – نامتقارن-key یا کلید عمومی رمزنگاری

متقارن-کلید رمزنگاری

در متقارن رمزنگاری رمزنگاری کلید همان کلید استفاده می شود توسط هر دو فرستنده و گیرنده. بنابراین کلید باید شناخته شده و به هر دو طرف است. سنتی رمزهای هستند رمزنگاری جایگزینی و جابجایی cipher. رمزنگاری جانشینی جایگزین یک نماد با یکی دیگر از. برای مثال ما می توانیم به جای شخصیت B با G و F با X. در تقدم و تاخر cipher محل یک شخصیت است که تغییر در ciphertext. اجازه دهید بحث در مورد برخی از مهم رمزهای متقارن.

DES (Data Encryption Standard) – DES یک symmetric-key block cipher طراحی شده توسط آی بی ام. یک block cipher تقسیم متن به بلوک و با استفاده از همان کلید برای رمزگذاری و رمزگشایی بلوک. DES رمز گذاری 64 بیتی متن بلوک با استفاده از 64-bit key. آن است که به طور گسترده ای استفاده می شود در نظامی و هوافضا و هوش موسسات به دلیل عملیات سریع و امنیتی است.

سه گانه DES – پیشرفته است از پردازنده پس از سه کلید استفاده می شود پی در پی به رمز در آوردن پیام. آن نیز افزایش یافته است کلید به اندازه 112 بیت است.

AES (استاندارد رمزگذاری پیشرفته) – AES بسیار پیچیده دور رمزنگاری با سه کلید متفاوت اندازه: 128, 192 یا 156 بیت است.

ایده (بین المللی داده ها الگوریتم رمزنگاری) – آن را توسعه داده شد Xuejia لای و جیمز مسی. بلوک اندازه 64 بیت و کلید اندازه 128 بیت است.

Blowfish – آن را توسعه داده شد توسط بروس اشنایر. بلوک اندازه 64 و کلید اندازه بین 32 و 448.

CAST-128 – آن را توسعه داده شد کارلایل آدامز و استافورد توارث. بلوک اندازه 64 بیت و کلید اندازه 128 بیت است.

RC5 – RC5 طراحی شده توسط Ron Rivest. این بلوک های مختلف اندازه و اندازه های کلیدی.

نامتقارن-کلید رمزنگاری

این با استفاده از دو کلید: یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی. کلید عمومی استفاده می شود برای به رمز در آوردن پیام در حالی که کلید خصوصی استفاده شده است برای رمزگشایی. این کلید رمزگذاری عمومی در دسترس ساخته شده است به هر کس که می خواهد به استفاده از آن, اما کلید خصوصی مخفی نگه داشته شده است توسط کلید مالک. این روند در زیر توضیح داده شده:

– اگر می خواهد به ارسال پیام به B, پیام های رمزگذاری شده توسط B با استفاده از کلید عمومی.

– اگر B را دریافت, پیام, پیام رمزگشایی با استفاده از ب کلید خصوصی. دیگر گیرنده می تواند رمزگشایی پیام.

RSA – آن است که رایج ترین استفاده های کلید عمومی الگوریتم. آن را به نام خود مخترعان نام Rivest, Shamir و آدلمن (RSA). آن را با استفاده از دو عدد به عنوان کلید های عمومی و خصوصی. RSA مفید است برای ارسال پیام کوتاه و نیز در استفاده از امضای دیجیتال است. اما آن را بسیار آهسته اگر پیام از اندازه طولانی است.

[ad_2]