چگونه به ساختار و نوشتن مقاله – مقدمه

[ad_1]

این است که من برای اولین بار از چند مقاله من نوشتن را ساده و آسان به دنبال مقاله نوشتن راهنمایی برای دانشجویان بین المللی. من در واقع اجرای وب سایت خود من پس از من به خوبی واجد شرایط به شما برخی از اصلی مقاله نوشتن راهنمایی من می خواهم بگویم می خواهم به بهبود بسیاری از مقالات ما را مشاهده کنید.

امروز من قصد دارم به بحث کمی در مورد مقاله ساختار برای مبتدیان – اکثر مقالات انگلیسی از GCSE به درجه سطح دنبال یک فرمت مشابه برای بهترین نتایج. این به طور کلی شامل معرفی خود را به دنبال یک طرح کلی از استدلال های مختلف تجزیه و تحلیل هر یک و در نهایت یک نتیجه گیری نشان دادن نویسنده نظر داشتن همه چیز در نظر گرفته قبلا. بنابراین آنچه ما نیاز به در هر یک از این بخش ها?

شروع می کنیم با این مقدمه در مقاله 1 است که بسیار مهم است با وجود درآمد ترین علائم شاید به این دلیل است که مقدمه ای است که در آن شما باید نشان دهد که چگونه شما را درک سوال و چگونه شما را در مورد پاسخ دادن به آن است. یک مقدمه خوب نمی خواهد وفل در کل صفحه نشان دادن تمام دانش خود را از موضوع و آن را نمی خواهد فقط تکرار سوال. بهترین مقالات به طور کلی توسعه در اطراف یک نظریه است که پس از آن ساخته شده به یک سوال – اگر شما داده شده است یک سوال در حال حاضر ممکن است نیاز به شناسایی آنچه در آن در واقع به شما گفتن برای انجام بنابراین شما می توانید پاسخ این سوال به طور موثر.

یک مقدمه خوب خواهد شد:

– شروع با افراطیت اصلی فرضیات در سوال – اگر سوال می پرسد “چه می شود مهم ترین عامل ؟” این ممکن است به معنای بیان کرد که وجود دارد تعدادی از عوامل که ما نیاز به در نظر بگیرید – به عنوان مثال. ‘وقوع جنگ در سال 1914 و دلایل آن بسیار موضوع بحث برانگیز بین مورخان و متفاوت تجزیه و تحلیل به طور مداوم ارائه نتایج متفاوت است.’

– سپس شامل توضیح آنچه در سوال شما پاسخ است که در واقع با تمرکز بر – این به این معنی شناسایی این سوال کلمات و تفسیر آنها. به عنوان مثال اگر آن را ‘تا چه حد…’ سوال شما خواهد بود در مقایسه با اهمیت یکی از عوامل به اهمیت یک تعداد از دیگران است. به عنوان مثال – ‘این مقاله تلاش خواهد کرد به شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مختلف با هدف مقایسه اهمیت هر یک قبل از رسیدن به یک نتیجه است.’

– در حال حاضر توضیح برخی از های مختلف ممکن است استدلال بی صدا تنگ آنها را کمی با برخی از زمینه دانش – به عنوان مثال ” متفاوت مورخان مدافع و متفاوت عوامل تصمیم گیری برای وقوع جنگ; ترور قوس دوک برای مثال یکی کوتاه مدت اوج در یک توالی از رویدادهای; این مقاله به تجزیه و تحلیل کلی اهمیت و مهم دیگر عوامل منجر به جنگ. در نتیجه من برای رسیدن به هدف خود من نتیجه که به عنوان عوامل ایستادگی کردن به عنوان با نفوذ ترین.’

– شما همچنین ممکن است به طور خلاصه در تجزیه و تحلیل های مختلف به طور کلی دیدگاه برای نشان دادن دانش خود را از چه سوال شده و پاسخ داده شده توسط دیگران است. بسته به تاریخی تربیت نویسنده; منابع در اختیار خود و یا حتی زمینه ای تعصب مورخان به طور سنتی به سقوط بسیاری از اردوگاه های مختلف در مورد این موضوع.’

بنابراین به طور کلی معرفی من ممکن است به عنوان خوانده شده:

‘علل وقوع جنگ در سال 1914 در حال شدیدا موضوع بحث بین مورخان مختلف تاریخی تجزیه و تحلیل به طور مداوم ارائه نتایج متفاوت است. این مقاله تلاش خواهد کرد به شناسایی و تجزیه و تحلیل طیف وسیعی از عوامل مختلف درگیر با هدف مقایسه اهمیت هر یک قبل از رسیدن به یک نتیجه گیری. مختلف مورخان مدافع های مختلف تصمیم گیری عوامل وقوع جنگ; ترور قوس دوک برای مثال یک کوتاه مدت اوج جانشینی حوادث و استدلال است توسط بسیاری به عنوان کاتالیزور مهم دیگران نشان می دهد این بود که به سادگی از پیشرفت طبیعی برای دراز مدت عوامل برای رسیدن به. این مقاله به تجزیه و تحلیل کلی اهمیت علل مختلف هر دو کوتاه مدت و بلند مدت منجر به جنگ; در نتیجه من هدف برای رسیدن به نظر خود من که به عنوان عوامل ایستادگی کردن به عنوان با نفوذ ترین در شروع جنگ جهانی اول است.’

توجه کنید که استفاده از ضمیر شخصی ” من ” است که تنها به ندرت استفاده می شود و مقدمه ای کوتاه نگه داشته و ساده است. همه شما می خواهید انجام دهید این است آنچه که سوال پرسیدن و توضیح آنچه شما انجام خواهد داد به آن پاسخ – این ترکیب با یک آبپاش دانش از استدلال و یا موضوع دانش و شما باید خوب نقطه ایستاده برای بقیه مقاله. اگر شما در حال حاضر بحث این است که ارزش بیان این نیز تا خواننده را می دانید دقیقا چه شما فکر می کنم و امیدوارم هنگامی که شما خود را نشان می دهد استدلال متقاعد شود.

با تشکر برای خواندن و اگر شما هر چیز دیگری شما می خواهید کمک لطفا سایت من بعدی زمان من بحث خواهد شد که چگونه به تجزیه و تحلیل هر یک از استدلال به طور موثر.

[ad_2]