چه طبیعی خود را سبک رهبری?

[ad_1]

همه ما کمی احساسی در زمان ما نمی? اکثر مردم درک نمی کنند این است که هنگامی که ما تبدیل به احساسی ما بازگشت به طبیعت واقعی ما و یا خلق و خوی. به گفته رابرت هوگان (شخصیت گورو) تا 50 درصد از شخصیت ما ژنتیکی است و در هنگام تولد و ما این را ما “خلق و خوی”. این بنیاد که در خانه از شخصیت ما ساخته شده است و آشکار در به خوبی تعریف شده تمایلات رفتاری و خلق و خوی متحده است.

خلق و خو معمولا تقسیم به چهار نوع اصلی برای اولین بار توسط یونانیان باستان خوش بینانه (دوستداران سرگرم کننده), بد خلق (ظالمان), افسرده (آرمان گرایان) و بلغمی مزاج (rationals). در آسان برای به یاد داشته باشید سیستم توسعه یافته توسط Greg Hicks چهار طبایع را می توان به تصویر کشیده شده به عنوان چهار حیوانات:

روباه:

* سرگرم کننده دوست, خوش بینانه و واقع بینانه و با تمرکز بر اینجا و اکنون

* غرور خود را در حال غیر متعارف جسورانه و خود به خودی

* ایجاد بازیگوش آمپول خلاق پدر و مادر و عیب یابی رهبران

* تحریکی اعتماد تکانه های خود را می خواهید را به یک چلپ چلوپ به دنبال تحریک جایزه آزادی و رویای تسلط اقدام مهارت

بیش از حد:

* وظیفه شناس “ظالمان” محتاط فروتن و با تمرکز بر اعتبار و سنت

* غرور خود را در قابل اعتماد بودن, مفید و سخت کوش

* وفادار آمپول پدر و مادر مسئول و ثبات رهبران

* نگران هستند که به شهروندان اعتماد اقتدار پیوستن به گروه, به دنبال امنیت, جایزه قدردانی و رویای تعیین عدالت

دلفین:

* مشتاق آرمانگرا آنها اعتماد خود را شهود آرزوی عاشقانه به دنبال خود واقعی خود جایزه روابط معنی دار و رویای رسیدن به حکمت

* غرور خود را در حال محبت kindhearted و معتبر

* تمایل به دادن, اعتماد, روحانی, و آنها با تمرکز بر سفرهای شخصی و انسانی و پتانسیل های

* مطمئن شدید آمپول پرورش پدر و مادر و رهبران الهام بخش

جغد:

* تمایل به منطقی و عملگرایانه و شک و تردید خود شامل و تمرکز بر حل مسئله و تجزیه و تحلیل سیستم

* غرور خود را در حال مبتکرانه و مستقل و با اراده قوی

* اطمینان معقول آمپول individualizing پدر و مادر و استراتژیک رهبران

* حتی خو آنها اعتماد منطق, آرزوی, موفقیت, دنبال, دانش, جایزه فناوری و رویایی از درک جهان چگونه کار می کند

یادگیری در مورد خلق و خو به ما کمک می کند تا درک “افتخارات” و “مشکلات” ما طبیعی سبک رهبری. این به نوبه خود به ما کمک خواهد کرد یاد بگیرند که چگونه برای تبدیل شدن به بیشتر موثر در هدایت دیگران با طبایع مختلف.

[ad_2]