واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به تحریم پروژه “نورد استریم دو” توسط آمریکا 

[ad_1]

موسوی  با اشاره به تحریم پروژه انتقال انرژی به اروپا موسوم به ” نورد استریم دو ” توسط آمریکا نوشت: ” همانطور که به دفعات هشدار داده شده بود که «اگر در برابر یک قلدر تسلیم شوید، قلدتر می شود»، اکنون قلدر آمریکایی متحدان اروپایی خود را مورد گزند قرار داده است. 

وی در ادامه این توئیت نوشت: عادت ایالات متحده به قانون شکنی بی حد و حصر تنها به هرج و مرج جهانی منجر خواهد شد. 

موسوی تاکید کرد: جهان چه زمانی این واقعیت را درک کرده و در برابر این قلدر به پا خواهد خاست؟ “
 

[ad_2]

Source link