هشت عنصر کلیدی از استراتژی کسب و کار

[ad_1]

چه استراتژی کسب و کار? یک استراتژی کسب و کار است که یک بیان کلی جهت سرمایه گذاری در میان مدت و بلند مدت. اساسا مشخص راه یک نهاد رقابت در یک صنعت. به عبارت دیگر استراتژی های تعریف قوانین و دستورالعمل ها است که توسط آن ماموریت, اهداف و غیره ممکن است به دست آورد. چنین استراتژی می تواند پوشش کل کسب و کار و یا می تواند مربوط به زمینه های کاربردی مانند عملیات بازاریابی, سرمایه گذاری, یا سرمایه انسانی. استراتژی های متفاوت از تاکتیک های است که در کوتاه مدت روش. سازمان شما نیاز به یک استراتژی منحصر به فرد قادر به افتراق خود را به درستی در بازار است. اما آنچه در حال هشت عنصر کلیدی از استراتژی کسب و کار? چه چیزی را تشکیل می دهند ویژگی های برجسته از یک کسب و کار خوب استراتژی ؟ دستورالعمل های موجود در این مقاله است.

1. چشم انداز و ماموریت و ارزشهای سازمانی خود هستند حیاتی است. شما نیاز به تعریف هدف از سرمایه گذاری خود را. چشم انداز خود را که در آن شما می خواهید در آینده در حالی که ماموریت شما این است که اساسی ترین دلیل که چرا شما وجود داشته باشد. سرمایه گذاری خود را به ارزش معنی هدایت اعتقادات است که زیر بنای آن فرهنگ است.

2. تحلیل SWOT یکی دیگر از عناصر مهم از استراتژی کسب و کار شما. شما نیاز به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف خود – که داخلی و فرصت ها و تهدیدات – که خارجی. چه صنعت شما عامل و چگونه سود آن است ؟ چه رقابت خود را? که در آن شما در حال حاضر ؟ چه چیزی را تشکیل می دهند خود را هسته ظرفیتهای? رقیب ارزیابی به عنوان مثال در نظر جنبه های مانند محصولات هزینه های عملیاتی و قیمت گذاری.

3. خود گزاره ارزش منحصر به فرد است یکی دیگر از مشکل بزرگ است. این مربوط به محصولات و خدماتی که شما ارائه و یا قصد ارائه دهد. چگونه شما متفاوت از بقیه شرکت ها? آنچه که ارزش منحصر به فرد را به شما ارائه دهد – که حیاتی است به نیازهای مشتریان هدف خود را? خود گزاره ارزش را فراهم می کند برای شما مزیت رقابتی است.

4. آنچه در مورد ارزش خود را زنجیره ای است ؟ این نشان دهنده این جانشینی از فعالیت های طراحی و تولید و در بازار ارائه و پشتیبانی محصولات یا خدمات خود را. خود را در زنجیره ارزش به منزله دنباله ای از فعالیت ها است که از طریق آن ارزش اضافه شده است. خود را در زنجیره ارزش باید مطابق با نیازهای مشتری. فعالیت هایی که موجب افزایش ارزش به نام ارزش رانندگان است. این ابزار برای شناسایی راه هایی برای ایجاد ارزش بیشتر. زنجیره ارزش شامل اصلی فعالیت ها و حمایت از فعالیت های. تجزیه و تحلیل فعالیت های خود را در امتداد زنجیره ارزش نیز کمک به شناسایی مزیت رقابتی است.

5. بازار یا مشتری نیز یک عنصر کلیدی از استراتژی کسب و کار شما. که در آن شما در حال رفتن به فعال ؟ چه جمعیتی? وجود دارد هر گونه گسترش فرصت ؟ چه خواهد شد شما – و نه انجام دهید ؟ وجود دارد تقسیم بندی مسائل ؟ آیا شما را در درک خرید معیارهای مثلا ؟

6. جنبههای اقتصادی هستند باید. شما باید دولت مورد نظر خود را اندازه گیری نتایج. در نظر گرفتن منابع موجود و همچنین موثر در تخصيص منابع. را به حساب خود شایستگی و قابلیت های. وجود دارد هر گونه اهرم شما می توانید با استفاده از? آیا شما در جای روش های نظارت و ارزیابی مالی خود را و یا پولی ،

7. در حال حاضر آنچه در مورد پیاده سازی از جمله عملیاتی فرآیندهای ؟ چگونه شما می رویم به آن را انجام دهد ؟ چگونه انجام شما می خواهید برای دریافت وجود دارد ؟ شما به عنوان مثال ممکن است انتخاب کردن برای تسریع رشد و یا معادل آن رشد آلی. مسائلی مانند سیاست چارچوب است که راهنماهای چگونه سازمان را به کار گیرند ، شما باید به تعادل خطر خود را با نتیجه مورد نظر. شما نیز در نظر بگیرید و انتخاب از میان چندین گزینه های کسب و کار. برنامه های خود را تنظیم اجرای برنامه ریزی برای استراتژی های کلیدی. این باید پوشش بودجه, عملکرد, اهداف, منابع, اهداف و دیگر مسائل مربوطه.

8. آخرین عنصر حیاتی از استراتژی کسب و کار شما سنگ بنای بهبود مستمر در پیاده سازی و اجرای. استراتژی کسب و کار است که یک فرآیند پویا. آن است که هرگز استاتیک. شما باید قادر به حس تغییر و اصلاح استراتژی خود را بر این اساس در طول سال. شما باید انعطاف پذیر و باز به تغییر. هنگامی که شما ارزیابی پیشرفت از طریق بررسی شما می توانید پیاده سازی برنامه های جدید.

[ad_2]