نقاط عطف و معیارهای

[ad_1]

یک برنامه است که تنها یک سند بر روی کاغذ بدون اجرای طرح کامل با یک برنامه تعریف نقش ها و مسئولیت های کلیدی.

چگونه برای نوشتن یک طرح کسب و کار: نقاط عطف در حالی که نقاط عطف و معیارهای فصل از طرح کسب و کار شما ممکن است آن را حیاتی است که شما را از زمان به نگاه به جلو و برنامه های آینده گام های بسیار مهمی برای کسب و کار شما. سرمایه گذاران می خواهید برای دیدن است که شما را در درک آنچه باید اتفاق می افتد به برنامه های خود را به یک واقعیت و که شما در حال کار بر روی یک برنامه واقع بینانه. شروع با یک بررسی سریع از نقاط عطف خود را. نقاط عطف برنامه ریزی شده هدف عمده.

برای مثال اگر شما در حال تولید یک دستگاه پزشکی شما باید نقاط عطف در ارتباط با تست بالینی و دولت تصویب فرآیندهای. اگر شما در حال تولید یک محصول مصرف کننده شما ممکن است نقاط عطف در ارتباط با نمونه های پیدا کردن تولید کنندگان و اولین سفارش رسید. در حالی که عطف به جلو نگاه شما همچنین می خواهید را به یک نگاه در موفقیت های عمده است که شما در حال حاضر. سرمایه گذاران خواهم به این “کشش.” این بدان معنی است که شرکت خود را نشان داده است برخی از شواهد اولیه موفقیت است. کشش می تواند برخی از اولیه فروش موفق یک برنامه آزمایشی یا قابل همکاری است. های این اثبات است که شرکت خود را بیش از فقط یک ایده است که آن را با شواهد واقعی است که آن را در حال رفتن به یک موفقیت می تواند بسیار مهم برای فرود پول شما نیاز به رشد کسب و کار شما. در علاوه بر این به نقاط عطف و کشش خود را طرح کسب و کار باید جزئیات معیارهای کلیدی که شما را به عنوان کسب و کار خود را کردن زمین می شود. معیارهای اعداد است که شما سازمان دیده بان به طور منظم برای قضاوت در مورد سلامت خود را از کسب و کار. آنها رانندگان رشد برای کسب و کار خود و مدل و طرح های مالی خود را.

برای مثال یک رستوران ممکن است توجه ویژه ای به تعدادی از جدول تبدیل آنها به طور متوسط شب و نسبت نوشیدنی فروش به فروش مواد غذایی است. آنلاین نرم افزار شرکت ممکن است در نگاه بوسیله اسباب گردنده جلو رفتن نرخ (درصد از مشتریان است که لغو) و ثبت نام جدید. هر کسب و کار باید معیارهای کلیدی که در این ساعت برای نظارت بر رشد و نقطه مشکل زود و طرح کسب و کار شما باید جزئیات معیارهای کلیدی است که شما را ردیابی در کسب و کار شما. دانستن اینکه چه چیزی مفروضات خود را به عنوان شما شروع یک کسب و کار می تواند تفاوت بین موفقیت کسب و کار و کسب و کار شکست.

در نهایت طرح کسب و کار شما باید جزئیات کلید پیش فرض های شما را ساخته اند که مهم است برای کسب و کار خود موفقیت است. راه دیگر برای فکر کردن در مورد فرضیات کلیدی است که به فکر می کنم در مورد خطر است. چه خطرات هستند و شما با کسب و کار شما? برای مثال اگر شما لازم نیست که اثبات شده تقاضا برای یک محصول جدید شما در حال ساخت یک فرض است که مردم می خواهند آنچه که شما در حال ایجاد. اگر شما با تکیه بر تبلیغات آنلاین به عنوان یک کانال تبلیغاتی شما در حال ساخت فرضیات در مورد هزینه های که تبلیغات و درصد آگهی های بینندگان است که در واقع یک خرید. دانستن اینکه چه چیزی مفروضات خود را به عنوان شما شروع یک کسب و کار می تواند تفاوت بین موفقیت کسب و کار و کسب و کار شکست. هنگامی که شما تشخیص مفروضات خود را, شما می توانید مجموعه ای تا ثابت کند که مفروضات خود را صحیح هستند. بیشتر است که شما می توانید به حداقل رساندن و مفروضات خود را بیشتر احتمال دارد آن است که کسب و کار شما موفق خواهد شد.

[ad_2]