موفقیت و شکست – دو طرف یک سکه

[ad_1]

هر یک از ما می خواهد به زندگی می کنند بیشتر در انجام و شاد زندگی است. اغلب ما به عنوان خوانده شده بسیاری از مقالات و کتاب و به نقل از توضیح این دستور برای تبدیل شدن به موفق. اگر چه این کلمات ثبت شده در آنها ایجاد انگیزه بسیاری از بار آنها موفق در ساخت هر گونه تاثیر در زندگی ما است. علاوه بر این که چرا این چنین است ؟ پاسخ به این سوال این است که یکی دیگر از سوال است. بله ما واقعا رعایت عمق کلمات ؟ نه آنچه که ما انجام میدیم فقط اسکن یکی دیگر از دسته ای از کلمات به دنبال موفقیت است.

یکی از این نقل قول من در سراسر آمد می گوید: “اگر شما واقعا می خواهید به موفقیت در زندگی, فرم عادت انجام کارهایی که شکست نمی خواهم به انجام است.”ما نمی توانیم قضاوت هر فرد صرفا با نگاه کردن به او. اما ما روزانه در سراسر سه نوع از مردم در زندگی ما است. کسی که راضی هستند و معروف دوم که ناراضی و محروم و سوم که سعی کنید به انجام چیزی جدید در هر روز نتواند در دستیابی به آن تا پایان روز و پس از آن را امتحان کنید دوباره در راه های مختلف. چه خواهد شد شما رای این سه نوع از افراد ؟ اجازه دهید من حدس می زنم یکی از اولین بار است که یک فرد موفق و دو نفر دیگر در حال شکست. در اینجا آن است که در آن ما را یک اشتباه بزرگ است.

  • افرادی که برای حفظ اموال خود را با ترس از دست دادن آن است و نشان می دهد که آنها کاملا راضی و لذت بردن از زندگی در حال شکست است.
  • علاوه بر این افرادی که دیدن گذشته را بهانه و خواسته اما هنوز جرات آن را به اتفاق می افتد در حال شکست.

در اینجا که در آن ما پیدا کردن پاسخ به نقل قول بالا. تنها چیزی که شکست نمی خواهم به انجام است را امتحان کنید. محاکمه بازی تلنگر بخشی از سکه, سکه زندگی است. محاکمه ممکن است تراژدی یا پیروزی, اما یک چیز خوب به شما اطمینان می دهم در مورد آن به شما خواهد آموخت که چیزی از آن اگر آن کار می کند خوشحال می شود و نگه داشتن رفتن و با تجربه خود را به دلیل پیروزی نمی آیند و بدون تلاش; و اگر آن را نمی سپس خودتان جلوگیری از تکرار همان اشتباه سعی کنید به تجزیه و تحلیل که در آن شما در حال رفتن اشتباه است.

اکثر افراد موفق هرگز جستجو برای موفقیت در واقع در واقع آنها شلوغ ترین مردم در اطراف ما زیرا آنها فقط چیزهایی که دوست داشتم آنها را به انجام و بر این باور است که آنها می توانند انجام دهند و در انجام آنها ساخته شده بسیاری از اشتباهات و آمد در سراسر بسیاری از شکست. اما تنها چیز متفاوت آنها از دیگران بود و آنها سعی به یادگیری از اشتباهات خود و اجتناب از تکرار آن است. که بهترین و با کیفیت از یک فرد موفق است.

اگر شما می خواهید برای موفق شدن شما نیاز به یاد بگیرند که چگونه به نوبه خود منفی به مثبت است.

  • خود را شکست فرصتی برای شروع دوباره. شما ممکن است بسیاری از موانع است که شما را تنظیم می کند و شما نا امید, اما, شما نیاز به غلبه بر آن و حرکت بر روی.
  • شما نیاز به نگه داشتن چشم خود را بر روی آنچه شما می خواهید و نه راه دیگری دور. شکست فقط حوادث و هرگز یک فرد تا زمانی که او واریز شده و یا به شما نیاز به ادامه هدف خود را تا زمانی که شما باید رضایت از انجام کار خود را به خوبی و به شما در رسیدن به هدف نهایی خود را.

نتيجهگيری:

باور بالقوه خود را سعی کنید به انجام همه چیز را در راه های مختلف نمی ترس از اشتباه, افزایش, میزان شکست خود را از آنها یاد بگیرند و رفتن نگه دارید چرا که موفقیت و شکست در دو طرف یک سکه است. همیشه به یاد داشته باشید: هر داستان موفقیت نیز یک داستان بزرگ شکست.

[ad_2]