مصر ملکه Ahmose-Nefertari و Ahmose-Nebta

[ad_1]

داشتن رانده هیکسوس کرده از مصر و پادشاه Ahmose اول اخراج و سپس بازسازی سرمایه خود را در شهر اواریس. جدید دلتا ارگ شامل غنی کاخ که دیوارهای frescoed بودند تزئین شده با پر جنب و جوش گاو-جهش صحنه مجموعه برابر پیچ و خم مانند پس زمینه به نمایندگی از گاو نر جهش زمین. این صحنه آنقدر آشنا به کسانی که در دیواره معاصر Minoan کاخ Knosses ما باید نتیجه بگیریم که Ahmose شاغل Minoan هنرمندان. گاو تا به حال اهمیت مذهبی در مصر که در آن آنها در ارتباط با انرژی خورشیدی فرقه اما گاو-جهش و گاو نر بتواند صرفا Minoan آداب و رسوم. پس چرا تا به حال Ahmose – در تمام جهات دیگر بسیار سنتی مصر انتخاب شده برای تزئین شمالی کاخ در این عجیب و غریب خارجی ، ما هیچ ایده اما برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده اند که ممکن است او را طراحی کرده اند که کاخ خود را به لطفا یک Minoan ، این ایده روابط خوبی با یک عنوان غیر قابل توضیح برگزار شده توسط مادر شاه, Ahhotep, ‘معشوقه از سواحل Hau-nebut’. Hau-nebut است ناشناخته زمین که به خوبی ممکن است کرت. اما هنوز هیچ بیشتر بتن شواهد برای حمایت از این نظریه و برخی از محققان بر این باورند Hau-nebut شده اند به کلی اصطلاح جغرافیایی به این معنی که کشورهای هم مرز با دریای مدیترانه است.

Ahmose ازدواج هر دو خواهر (Ahmose-Nefertari و Ahmose-Nebta) و Ahmose-Nefertari خود شد یار. حتی موثر تر از او ترسناک مادر Ahhotep, Ahmose-Nefertari با مته سوراخ کردن یک رشته از عناوین از جمله در حال حاضر استاندارد ‘پادشاه, دختر پادشاه و پادشاه بزرگ و غیر معمول تر ‘خدا از Amun’. اهدای Stela بهبود از معبد کرنک به ما می گوید چگونه Ahmose خریداری دوم روحانیت از Amun’ به وقف همسر خود را با یک صندوق زمین و کالاها و نر مدیران وقف که بود برگزار می شود توسط ملکه و نوادگان او را برای همیشه لطفا برای. یک سوم و به طور کامل جدا مذهبی موقعیت دفتر الهی Adoratrice آورده Ahmose-Nefertari حتی مستقل تر ثروت است. این درآمد شخصی مجاز Ahmose-Nefertari را بی سابقه ای سری از مراسم عرضه در سراسر مصر و نام او ثبت شده است در معابد در Abydos در Thebes و در Serabit ال-خادم در صحرای سینا آخرین بودن تمرکز Hathoric فرقه است که تبدیل خواهد شد به خصوص در ارتباط با 18 سلسله سلطنتی ،

Ahmose-Nefertari نه محدود نفوذ خود را به حوزه دینی. متون بهبود از Memphite سنگ آهک معادن و از اسیوط رخام گچی و معادن ثبت نام او در کنار که از Ahmose. زمانی که شاه تصمیم به ساخت Abydos تهی گور برای مادر بزرگ خود Tetisheri او در مورد برنامه های خود را با خود همراه اول; استفاده او از کلمه همدم شاید نشان می دهد که Ahmose-Nefertari است که برابر با الهه مصر پوشیده از منطقه ثابت و همراه از ره و از همه مصر پادشاهان.

Ahmose-Nefertari به هنگام تولد به حداقل چهار پسر و پنج دختر و پنج نفر در دوران نوزادی یا کودکی است. پس از مرگ Ahmose او عمل به عنوان نایب السلطنه برای او جوان پسر آمنهوتپ I. بعد پس از مرگ بدون فرزند خواهر-همسر Meritamun او از سر نقش همسر برای حمایت از پسرش ایفای نقش فعال در انتخاب آمنهوتپ را تصویب جانشین Thuthmose I. در حال مرگ در طول Thutmose سلطنت او به خاک سپرده شد در Dra Abu el-نگا گورستان در تبسی غرب بانک. او سردخانه معبد ایستاده بود نزدیک اما نه تقریبا به طور کامل نابود شده است.

Ahmose-Nefertari را مومیایی ذخیره شده در یک تابوت که همچنین قرار بدن 20th سلسله پادشاه Ramesses سوم بود که از دير ال-بهاری مومیایی کش. بدون پوشش توسط امیل Brugschin سپتامبر سال 1885 او بد بدن تجزیه قال آنقدر ناخوشایند بود که با عجله reburied در موزه زمینه تا زمانی که توهین آمیز عطر رفت. بررسی مجدد او در حال حاضر بوی-رایگان باقی می ماند نشان داده است که Ahmose-Nefertari درگذشت در 70 چشمگیر سن حتی با استانداردهای امروز. او تنک شدن مو شده بود تکمیل شده توسط یک سری از غلط plaits که به طرزی جادویی تبدیل به موهایی واقعی و در زندگی پس از مرگ و مشترک خانواده صفت باک دندان در حال حاضر دیده می شود در مومیایی منسوب به مادر بزرگ او Tetisheri. Ahmose-Nefertari دست راست wasmissing احتمالا به سرقت رفته توسط باستان دزد در جستجوی طلا و جواهر.

مادر و پسر تبدیل شده بود تا از نزدیک مرتبط است که پس از مرگ هر دو شد الوهیت به عنوان حامی دولتی غرب بانک روستای Deir el-مدینه روستا ساخته شده است به خانه کارگران درگیر در حفاری و تزئینات مقبره سلطنتی در دره پادشاهان (و بعد از آن دره ملکه). در اینجا Ahmose-Nefertari در حال حاضر به عنوان یک افتخار الهه قیامت ‘از آسمان’ و ‘بانوی غرب” خواهد بود پرستش تا پایان پادشاهی جدید. اغلب در این زمینه به او نشان داده شد با سیاه پوست که مشخص باروری و تولد دوباره به جای فروپاشی.

[ad_2]