مشترک کارآفرینی مشکلات

[ad_1]

آیا شما یک کارآفرین و سرمایه گذار, کارآفرینی, دانش آموز, شرکت مشاور کسب و کار مربی تنظیم کارآفرینی سیاست حمایت و توسعه ؟ اگر جواب شما بله است پس این موضوع ممکن است مورد علاقه شما. واقعا چه رایج کارآفرینی مشکلات ؟ قطعا یکی بیرون می آیند با یک لیست طولانی. با این حال برخی از مشکلات تمایل به جزئی و همچنین متفاوت با عواملی مانند منطقه جغرافیایی ماهیت کسب و کار و سطح سرمایه گذاری و چندین عوامل دیگر. وجود مشکلات مشترک است که به نظر می رسد به قطع در سراسر هیئت مدیره. این باید مشخص شده در زیر.

I. دانش و مهارت های کمبود. بسیاری از کارآفرینان عدم استفاده مناسب از دانش و مهارت در مدیریت شرکت. این کمبود شامل جنبه های مختلف مدیریت کسب و کار. رهبری و مدیریتی محدودیت ها تحت این رده سقوط. عدم هزینه دانش به عنوان مثال می تواند باعث underpricing. درک ضعیف از هزینه های عملیات ممکن است منجر به کسری بودجه و چالش های عملیاتی. مردم فقیر مهارت ممکن است به معنی کارمندان بالا. بد تدارکات مهارت های خود را سرمایه گذاری با ارزش از دست دادن زمان و پول است. فقیر تحقیقات بازار ممکن است بر کسب و کار امکان سنجی. این کمبود همچنین تولید برخی از مشکلات نشان داده شده در زیر به طور غیر مستقیم از جمله ناتوانی در یادگیری از اشتباهات و شکست است. فقیر تصمیم گیری و اجرای نتیجه از این اشکالاتی است.

II. برنامه ریزی و مشکلات سازمانی. این خدمات عبارتند از فقدان استراتژی و برنامه و سازماندهی سیستم و غیره. فرآیندها و روش های سیاست های غیر موجود و یا آشفته هستند. عملیات ممکن است به صورت اتفاقی انجام می شود. این نیز تاثیر منفی رشد و گسترش کسب و کار. عدم وجود رکورد نگه داشتن است همچنین سازمانی. برنامه ریزی مشکلات نیز آشکار در عدم توانایی در مدیریت تغییر مانند تغییر بیش از حد به آرامی عدم تحکیم تغییر ، فقیر مسئوليت عدم فرایند استاندارد سازی و غیره نیز بوجود می آیند از این بالاتر.

III. مشکلات مردم از جمله استخدام ناتوان کارکنان مانند دوستان و بستگان استخدام اشتباه مردم ناتوانی در جذب و حفظ نیروی انسانی ماهر به دلیل مالی و محدودیت های دیگر ناتوانی به جای افراد کلیدی در بحرانی موقعیت دشواری در ساختمان تیم تردید بالقوه کارکنان و دیگران. بی میلی به آموزش و توسعه کارکنان همچنین می افتد در زیر این.

IV. نگرشی مشکلات مانند میل به انجام همه چیز را بدون هیئت در نتیجه فرسودگی شغلی شایع هستند. شما همچنین ممکن است micromanage. از نزدیک متصل به این است که کارآفرین معضل – ناتوانی در به اجازه رفتن از آنجا که شما را در آغاز همه چیز و احساس می کنم هیچ فرد دیگری می تواند بیش از. این know-it-all نگرش نیز ممکن است وجود داشته باشد که در آن شما نمی مشورت به اشتراک گذاری تجربه ، شما نمی بینید ارزش با استفاده از کارشناسان از جمله مشاوران و مربیان و مربیان است. این مشکلات همچنین مانع کارآفرین از توزیع بیش از سازمانی به یک تیم از افراد به مدیریت از طرف او. این شرکت نتیجه باقی مانده است وابسته به آغازگر برای بیش از حد طولانی است.

V. مشکلات مربوط به پول متشکل از زیر-سرمایه سازمانی ناتوانی در دسترسی به منابع مالی از سایر منابع مالی و بی انضباطی از این رو سوء مدیریت و عدم وجود اطلاعات مالی مشترک هستند. علاوه بر این برخی از کارآفرینان حریص هستند و بیش از حد در یک عجله به پول. این آشکار است از طریق رفع سریع روش برای ساخت پول و عدم صبر فریب دادن مردم و مانند آن.

VI. مشکلات شخصیتیاضافی به نظر آنهایی که در بالا ذکر شد نیز رایج کارآفرینان. این شامل افکار منفی بیش از حد از این رو disorganizing ترس از عدم قطعیت و عدم, عدم کنترل خود ناامیدی و ناتوانی در شناسایی و جلوگیری از مشاوره بد, عدم انتقادی و تفکر تحلیلی فقیر مدیریت استرس کاذب راحتی مصرف طولانی اما مسیرهای خوش منظره و زیبا برای موفقیت و خیره شدن بیش از حد بسیاری از فرصت ها. تصمیمی تعلل و عدم تمرکز نیز رخ می دهد. برخی از کارآفرینان نیز باید شانس ذهنیت و ایجاد کسب و کار قمار. با غلط راحتی برای مثال یک کارآفرین ممکن است فکر می کنم که اگر او برسد یک سطح معینی از فروش یا سود پس مشکلات خود را بیش از.

VII. اخلاقی و قانونی مشکلات. از جمله این چالش ها در مطابق با نیاز های قانونی و نظارتی مسائل و شیوه های غیر اخلاقی توسط کارآفرین تمایل به پیروی عدم نظارتی و حمایت دولت ،

VIII. ضعیف برنامه ریزی جانشینی همچنین یک مشکل عمده با بسیاری از کارآفرینان. این توضیح می دهد که چرا بسیاری از شرکت های هلاک پس از مرگ از خود مؤلف.

برخی از راه اندازی نیز ممکن است مشکلاتی از قبیل ضعیف مدل کسب و کار و کیفیت محصول و مشکلات در زمان ورود به بازار و دیگر چالش های مشابه. این مهم است که توجه داشته باشید که در اینجا مراحل مختلف سازمانی آشکار مشکلات مختلف. فهرستی از رایج کارآفرینی مشکلات در نتیجه نمی تواند کامل باشد. من امیدوارم که من ارائه یک راهنمای خوب نیست من ؟

در مقالات بعدی ما باید مقابله با چگونه به غلبه بر برخی از مشکلات فوق.

اگر شما تمایل به تیز کردن مهارت های خود را در مدیریت شرکت را بررسی کنید کلیتون کتاب با عنوان حکیم کارآفرین در آمازون.

با احترام

کلیتون Mwaka

[ad_2]