مشاوره حرفه ای – اقامت رقابتی پزشک با تمرین آنچه که شما موعظه!

[ad_1]

اقامت رقابتی حرفه ای مشاور بودن پرشور و فعال در مورد حرفه ای خود را رشد. بهینه سازی توانایی خود را برای توانمند سازی دیگران با اجرای استراتژی برای پیشبرد زندگی حرفه ای خود را توسعه. با ارتکاب به این که شما به طور طبیعی تر ایجاد انگیزه برای مشتریان خود و کمک به آنها را تسخیر بیشتر اهداف از آنها تا به حال فکر کردین امکان پذیر است. تغذیه خود را با مشاوره حرفه ای منابع و تمرین آنچه که شما موعظه شروع از…در حال حاضر!

ویژگی کلیدی برای رقابتی ماندن در مشاوره حرفه ای است که به مدبر و شما نیاز به انجام این کار برای هر دو شما و مشتریان شما و شما! دست خود را به عنوان بسیاری از مناسب مشاوره حرفه ای ابزار ها و منابع شما می توانید پیدا کنید.

با وجود تجربه شما مشاوره حرفه ای تکنیک های حرفه ای, ابزار تئوری و حرفه ای ارزیابی و تست کار انواع و نقش های استخدام, شرکت ها و فرآیندهای شرکت و کسب و کار, فرهنگ, مدیریت استعداد و برنامه ریزی جانشینی استراتژی در حال تبدیل شدن به پیچیده تر است. این مهم است که شما خود را آشنا با این, به خصوص اگر شما می خواهید برای حفظ یک پایه مشتری جامد. ثبت نام به انجمن های حرفه ای را حفظ خواهد کرد تا تاریخ را با تغییرات مهم در مشاوره حرفه ای صنعت و اطلاع رسانی به شما از آنچه در دسترس است و چه جدید.

نیاز به مشاوره حرفه ای امروز است که هدف قرار دادن رکورد با توجه به تغییر و افزایش مطالبات مردم در نیروی کار است. مردم از همه سنین و نسل های در حال حرکت را از طریق بیشتر نقش های شغلی و حرفه ای صنایع بیشتر از همیشه قبل از. به طور متوسط یک فرد را تغییر حرفه ای خود را 5 بار و تغییر شغل 12 بار در طول کار خود را به زندگی! حرفه ای مشاوره و مربیگری صنعت ferociously در حال تحول به دیدار با این برنامه ریزی شغلی خواسته است.

برای رقابتی ماندن شما نیاز به کاردان و بهبود زندگی حرفه ای خود را. با تمرین شما موعظه شما به دست آوردن بینش بیشتر به چالش هایی است که مردم زمانی که می آید به رشد حرفه ای و جهت.

گام بعدی این است که ساده است و می تواند انجام شود در حال حاضر … خود را دریافت مشاوره حرفه ای منابع!

راهنمایی برای ماندن رقابتی

o گرفتن دست خود را در حرفه های مختلف منابع مانند کتاب راهنما دی وی دی, ابزار و مجلات – این افزایش دانش و مهارت های لازم برای گسترش پایه مشتری خود را

o نگه دارید تا تاریخ با مشاوره حرفه ای صنعت و ابتکارات

o عضویت به عنوان بسیاری از مشاوره حرفه ای انجمن ها به عنوان شما می توانید به ساخت شبکه خود را

o شرکت در کنفرانس و کارگاه های آموزشی و سمینارها و آموزش در حرفه مشاوره

o در ادامه به توسعه زندگی حرفه ای خود را از طریق دوره های مختلف (به عنوان مثال دانشگاه یا کالج), مطالعه, مواد, آموزش و اعتباربخشی سمینارها

o آشنایی با استانداردهای صنعت و اطمینان حاصل شود شما در حال رقابت با این

o در ادامه به ساخت حرفه ای خود را از منابع پایه

o خود را toolkits برای انواع مختلف مشتریان (به عنوان مثال تکنیک های انگیزشی, شخصیت, آزمون ارزش definers و تعیین هدف فعالیت)

o بدانید که رقبای خود را

o خود را پیدا کنید تو رفتگی در دیوار بازار/ پایه مشتری

o دریافت یک مربی یا سرپرست

o باید خود را در نقش مدل/s

o افزایش خود آگاهی – این شما را بهبود می بخشد مهارت های مشاوره

رقابتی ماندن در مشاوره حرفه ای….آن را با شما شروع می شود!

[ad_2]