مالکوم بالدريج ارزش ها و مفاهیم Part 4 – ارزش نهادن به کارکنان و همکاران

[ad_1]

در این موضوع من را به اشتراک بگذارید من تجربه به دست آورد و از کنگلومرا و آن عامل شرکت. هدف از این مقاله من خواهد شد بیان ارزش نهادن به کارکنان و همکاران که یکی از یازده ارزش ها و مفاهیم مورد استفاده در مالکوم بالدریج معیارهای. به عنوان قبل از من خواهد شد با استفاده از مطالعات موردی نشان می دهد که چگونه برخی از شرکت ها پیاده سازی آنها.

به روکش های زیر یازده ارزش ها و مفاهیم از معیار بالدریج:-

رویایی رهبری | مشتری-محور تعالی | سازمانی و شخصی یادگیری | ارزش نهادن به کارکنان و همکاران | چابکی | تمرکز بر آینده |مدیریت برای نوآوری | مدیریت توسط واقعیت | مسئولیت های عمومی و شهروندی | تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش | چشم انداز سیستم

در این موضوع من را به اشتراک بگذارید من تجربه به دست آورد و از کنگلومرا و آن عامل شرکت. هدف از این مقاله من خواهد شد بیان ارزش نهادن به کارکنان و همکاران که یکی از یازده ارزش ها و مفاهیم مورد استفاده در مالکوم بالدریج معیارهای. به عنوان قبل از من خواهد شد با استفاده از مطالعات موردی نشان می دهد که چگونه برخی از شرکت ها پیاده سازی آنها.

به روکش های زیر یازده ارزش ها و مفاهیم از معیار بالدریج:-

رویایی رهبری | مشتری-محور تعالی | سازمانی و شخصی یادگیری | ارزش نهادن به کارکنان و همکاران | چابکی | تمرکز بر آینده |مدیریت برای نوآوری | مدیریت توسط واقعیت | مسئولیت های عمومی و شهروندی | تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش | چشم انداز سیستم

بیان ارزش نهادن به کارکنان و همکاران متنوع, پس زمینه, دانش و مهارت و خلاقیت و انگیزه از تمام کارکنان خود و همکاران به ظاهر کمک به موفقیت یک سازمان است. یک سازمان باید متعهد به رضایت و توسعه و رفاه کارکنان. اما چالش در ارزش نهادن به کارکنان شامل موارد زیر:-

  1. متعهد به کارمند موفقیت
  2. باید یک نظام پاداش و سازماندهی مجدد فراتر از نرمال سیستم جبران
  3. برنامه ریزی برای توسعه و پیشرفت در سازمان
  4. ایجاد یک محیط و سیاست است که مدافع ریسک پذیری و نوآوری
  5. ایجاد یک محیط برای حمایت از نیروی کار متنوع
  6. مدافع داخلی همکاری نزدیک نیروی کار-مدیریت همکاری است.
  7. ایجاد یک فضای را تشویق می کند که با عملکرد بالا کار تیم است. به اشتراک گذاری دانش

سازمان باید در نظر گرفته خارجی و مشارکت با مشتریان و تامین کنندگان و همکاری های استراتژیک و یا اتحاد برای پیشرفت کسب و کار. تمام ضوابط و شرایط برای چنین همکاری باید به وضوح اعلام کرد که به کاهش غیر ضروری تضاد منافع است. مطالعه موردی در ارزش نهادن به کارکنان و همکاران به طور سنتی اکثر شرکت ها کار کردم با درک مفهوم ارزش نهادن به کارکنان و همکاران. سازمان سیاست که تقویت کارکنان پاداش و recognitions عملکرد طرح پرداخت غرامت و غیره. اما این صرفا هنجار با توجه به بازار اشتغال نیروهای.

آموزش و توسعه کارکنان در نظر گرفته شده است انتخابی بستگی به موقعیت های شغلی. بسیاری از شرکت ها در مواجهه با مشکلات با عملکرد شکاف بین مدیران ارشد و سطح بعدی از کارکنان. در حالی که به رسمیت شناختن نیاز به یک جانشین وجود ندارد و طرح توجیهی بتن به برنامه ریزی برای جانشینی. شاید وجود دارد ممکن است به معنای اضافی headcounts در کارمند headcounts. همکاری با خارجی احزاب مانند فروشندگان و شرکای استراتژیک و غیره انجام می شود بسیار انتخابی. شاید این ممکن است به دلیل برخی از موضوع حساس در هنگام برخورد با فروشندگان. در بخشی از شرکای استراتژیک آن است که انجام می شود کاملا انتخابی با توجه به این واقعیت است که شرکت به افشای چند اطلاعات مربوط به آن محرمانه است.

مسائل با ارزش نهادن به کارکنان و همکاران شرکت ها قادر به نگه داشتن کارمند خوب برای بیش از حد طولانی در کارکنان به عنوان بسیاری از آنها خوب در عملکرد و بیشتر می خواستم توسط آژانس های کاریابی. کارمند احساس می شود که شرکت ها را جبران نمی کند آنها را پری با توجه به تغییرات بازار است. بدیهی است که ما نمی توانیم انتظار شرکت به تنظیم بیش از حد اغلب برای گونی به نگه دارید تا با خارجی بازار اشتغال. خارجی شرکای پایین باقی می ماند در اولویت استراتژی های مدیریت مگر اینکه در حال زور به عنوان مثال کمبود مواد و غیره.

فرصت برای بهبود این یکی از یازده ارزش ها و مفاهیم در مالکوم بالدریج که بسیاری از شرکت من کار ندارد. با توجه به مدیریت تفکر و فرهنگ مانند این است که کار آسان برای ایجاد انگیزه در مدیران برای معیار همتایان خود در Baldige برندگان. بدون شک رهبران در این شرکت ها سعی در تحقق کارمند سازماندهی مجدد با واضح تر انتظارات عملکرد وجود دارد این است که هیچ سیاست نوشته شده به سند چنین شیوه. این مناطق نخواهد بود مگر اینکه تغییرات شاید بازار اشتغال نیروهای شرکت ها برای انجام این کار است.

افزایش همکاری با خارجی احزاب موضوع باقی می ماند تا زمانی که رهبران نمی آن را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک.

در خلاصه داشتن درک سازمانی و شخصی یادگیری در ارزش ها و مفاهیم مالکوم بالدریج, رهبران ممکن است معیار خود را مدیر عامل شرکت بالدريج برندگان خود را در TQM موفقیت در این مقدار است. مقاله بعدی من خواهد بیان بعد هسته ای ارزش ها و مفاهیم چابکی

منبع مالکوم بالدریج ضوابط :http://www.quality.nist.gov/Criteria.htm

[ad_2]