لفظی دستگاه در فیلیپین پرچم بالا می رود – به تنهایی توسط Carlos P. Romulo

[ad_1]

لفظی دستگاه های اغلب استفاده می شود را به هر گونه نوشته یا گفتاری گفتمان بیشتر persuasing بیشتر جذاب و موثر تر است. کمبود آن ممکن است جلب خوانندگان یا شنوندگان را در نظر بگیرید و فکر می کنم در مورد ایده ها و مفاهیم ارائه شده به آنها را در نتیجه به دست آوردن مقدار کمی از صداقت قادر به متقاعد کردن. کافی و استفاده از دستگاه های لفظی نیز ممکن است باعث این قطعه بیش از حد مطلوب بود و جذاب, همه جذاب تر است. مانند ادویه جات ترشی جات اضافه شده به مواد غذایی آنها را گرفتن تا به طعم و به یک نوع متفاوت و احساس از تجربه غذا خوردن. مقدار کافی از استفاده از این دستگاه را قادر می سازد به طور موثر در انتقال پیام او می خواهد برای انتقال در یک قانع کننده تر و هنری به شیوه ای.

چند کلامی دستگاه های یافت شده در این مقاله نوشته شده توسط Carlos P. Romulo یک فیلیپینی برنده جایزه پولیتزر روزنامه نگار و رئیس جمهور از چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. لفظی دستگاه های مورد استفاده نیست به صراحت آشنا هستند و حتی تقریبا فقط پیشنهاد, اما آنها هنوز هم می تواند شناسایی شود با وجود از آن و آنها هنوز هم می تواند بازیگران تاثیر است که باعث می شود این مقاله قابل توجه با وجود سادگی.

باز کردن جملات حال حاضر anadiplosis جایی یک کلمه در پایان یک عبارت در این مورد تکرار شده است در آغاز دیگری است.

“ناگهان یک سکوت… سکوت بود که مقدمه ای برای یک رویداد با شکوه.”

این لفظی دستگاه تا حدودی باعث ایجاد یک احساس تعلیق اعدام به شیوه ای شاعرانه. ما تنها می تواند تصور کنید که خطوط در حال صحبت به عنوان یک مقدمه برای یک سال در حال اجرا بازی. این به نظر می رسد احساس می کنید که anadiplosis که چگونه از آن است که با استفاده از آن مقاله.

Polysyndeton یا درج حروف ربط قبل از هر کلمه در یک لیست است همچنین شناسایی اگر چه نه به صراحت استفاده می شود به عنوان به خوبی.

“ضخیم کومولوس توده های جمع آوری و منتقل شده و مخلوط در هرگز پایان دادن به جانشینی… “

ما گاهی اوقات با مشاهده کودکان خردسال صحبت کردن به شیوه ای یکسان به عملکرد این دستگاه است. این می دهد تا حدودی نور تن به این متن پس از آن به نظر می رسد مانند یک کودک و یک حس genuity پس از آن برای تلفن های موبایل مانند آن سخن گفته شده است زندگی می کنند.

نیز وجود دارد چند نمونه که در آن شکستن ناگهانی در یک جمله به ساختار دستوری و یا anacoluthon مورد استفاده قرار گرفت. راه آن ارائه شد به نظر می رسد به وضوح در حال حاضر تنظیمات بیشتر و نه کاملا متفاوت تغییر در ایده.

“و احاطه سکوت بود به طوری که ضخامت آن تقریبا قابل شنیدن است.”

این امر منجر به تاکید بیشتری به عبارت پس از استراحت انجام کار توصیف صحنه به طور موثر با استفاده از تنها چند کلمه

خط بعدی نیز دارای همان لفظی دستگاه تنها در این زمان “شکست در ساختار دستوری” ارائه یکی دیگر از دستگاه anaphora جایی که یک یا بیشتر از کلمات تکرار شده است در سر متوالی عبارات بند یا جملات و در این مورد کلمات.

“در یک لحظه ما شاهد یک نقره قطب – پس بلند, بنابراین, روشن, خیلی با شکوه است.”

بعدی لفظی دستگاه های موجود نیز anaphora و در این زمان آنها بین جملات و دوباره آن را به صراحت استفاده می شود اما با این وجود قابل شناسایی است. آن را نیز ارائه این حس عاطفی ساخت تا به عنوان نویسنده حفر اعماق خود احساسات.

“در زیر آن ما مبارزه حماسی از Bataan و Corregidor. در زیر آن ما احساس کردند که این نه صرف پچ گرمسیری خاک… “

خطوط از مقاله به دنبال همچنین در حال حاضر anaphora اگر چه آن را نیز نشان می دهد تقویت و یا گسترش جزئیات به یک نقطه روشن.

“این تکه ای از امریکا است. این بود که دموکراسی آمریکایی. این بود که آخرین پایگاه آزادی در اقیانوس آرام است.”

یکی دیگر از قطعه ای از anacoluthon ارائه شد و دوباره آن را بیشتر از یک مطلب قطعی شرح حاضر است.

“در این نقطه دو پرچم را در راه ملاقات کرد – یک رفتن تا دیگر پایین آمدن.”

Anaphora بعدی مورد استفاده در یک پاراگراف در مقاله.

“این صدای که پایدار ما را از طریق طولانی مبارزه نابرابر. این بود قول می دهم که در حال حاضر یافت می شود و کمال تحقق و تحقق است. آن را به ارزش استرلینگ شجاعت و غیرقابل توصیف فداکاری. آن را به ارزش با خون و عرق و اشک و گنج است که هر کشور می تواند بر محراب معصوم آزادی”.

بعدی لفظی دستگاه معافیت های زنجیره ای از کسانی که قبلا اغلب استفاده می شود به عنوان آن در حال حاضر ارائه metanoia یا مدرک تحصیلی از یک بیانیه یا کاهش و یا تقویت آن تن که در این مورد زیر (تقویت).

“اسلحه – اسلحه بزرگ ارتش – شروع به پارس کردن نه در لهجه تمرد اما در salvos از تشویق است.”

کسانی که آخرین بخش از این خط نیز می تواند به عنوان یک تز یا تضاد درون موازی عبارات مانند “… پوست و نه در لهجه تمرد اما در salvos از تشویق”.

خط زیر را ارائه anacoluthon و anadiplosis و ما همچنین می توانید اضافه کردن anaphora به بالا که تا. آن می تواند به عنوان ترکیبی از این سه لفظی دستگاه.

“و باران مخلوط با اشک ما اشک شادی از قدردانی و غرور در عالی دستاورد است.”

بعدی خواهد بود یک مورد دیگر از anacoluthon و آن را نیز مانند قبلی دیگران که توصیف قطعی شی آن با هدف است.

“بالاتر از ما پرواز برای اولین بار و بیش از این بحرانزده زمین به تنهایی شاد و unperturbed میان جارو gales و شلاق باران – پرچم فیلیپین.”

در نهایت این مقاله به پایان می رسد قابل توجه epizeuxis نیز نامیده می شود palilogia است که صرف تکرار کلمات به قصد ترک برداشت پایدار در خواننده و همچنین نشان دهنده این نویسنده را به شدت امیدوار است.

“خدا! ممکن است در آن اقامت وجود دارد, همیشه, همیشه, همیشه, همیشه است.”

برجسته ترین لفظی دستگاه های حاضر در این مقاله به آنها anacoluthon و anaphora هر دو ارائه شده پنج بار. اصلی احساس از متن است که در مورد احساسات شدید از رسیدن به آزادی و این برجسته ترین لفظی دستگاه های مورد استفاده به نحوی منعکس نویسنده عاطفی – واقعا ممنون به شدت امیدوار.

[ad_2]