لایه‌ پنهان اسناد بین‌الملل با فرهنگ انسانی سازگار نیست

[ad_1]

به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، آیت الله علیرضا اعرافی روز دوشنبه با حضور مجازی در همایش چالش های سند ۲۰۳۰ برای ایران، تاکید کرد: جریان اسناد بین المللی، جریان بسیار مهمی است که در قصه سند ۲۰۳۰ بسیار مورد توجه قرار گرفت و در حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش و نهادهای اجرایی هم باید مورد توجه قرار گیرد؛ آنچه بعد از رنسانس در غرب اتفاق افتاد، بردن جهان به سمت رویکردی خاص با نگاهی انحصارطلبانه و سلطه گرانه است.  

وی با بیان اینکه برای تحمیل یک نوع تفکر و اندیشه ابزارهای گوناگونی به کار گرفته شد، گفت: بخشی از این ابزارهای استعماری، نو و فرانو روش های سخت افزاری مانند تجاوز، تعدیات گسترده، جنگ و اشغال بود که نمونه آن برافروختن ۱۰۰ جنگ آمریکا در پهنه دنیا است.

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور اظهار داشت: نوع دیگر ابزارهای به کار گرفته شده، نرم افزاری است که روح، جان، هویت و اصالت فرهنگ ها و ملت ها را می رباید و راه را برای تاراج کلان و جامع فرهنگی و فکری باز می کند.  

به گفته آیت الله اعرافی، شیوه دیگر تحمیل اسناد بین المللی با همان روح و هویت است و منظومه ای از روش هایی است که برای تحمیل یک تفکر در قالب یکجانبه گرایانه به جهان تحمیل می شود.  

وی اظهار داشت: در اسناد بین المللی حتما ابعاد مثبتی وجود دارد اما لایه دیگری که در این اسناد، دیده می شود چند نکته دارد و مردم جهان و ایران باید به آن توجه کنند.

آیت الله اعرافی درباره این نکات گفت: در شیوه های سندنویسی چندین نکته وجود دارد و یکی از این نکات، مبتنی بودن اسناد بر ژرف نگری و رویکرد عمیق تر است. البته این رویکرد عمیق فلسفی گاهی خود را به سادگی در ظاهر نشان نمی دهد و واکاوی آن، کار محققان و اندیشمندان است که با نگاه ژرف خود به اعماق اسناد پی می‌برند.

وی افزود: اشکال اولی که باید به آن توجه کرد این است که لایه پنهان این اسناد را باید موشکافانه مورد دقت قرار دهیم. در ظاهر این اسناد مواردی وجود دارد که با فرهنگ انسانی، الهی و تفکرات بنیادی سازگار نیست.

آیت الله اعرافی خاطرنشان کرد: در اعمال این اسناد حتی در جاهایی که نکات مثبت وجود دارد، اقدامات سنجیده و عادلانه وجود ندارد. همچنین ایراد دیگر مورد اعتماد قرار نگرفتن نهادهای بین المللی است؛ ما نیاز به نهادهای بین المللی برآمده از اراده ملت ها داریم که عادلانه قضاوت کنند.

[ad_2]

Source link