فعال سیاسی: زبان‌نقد توهین نیست بلکه زبان قاعده و قانون است

[ad_1]

“فردین میلانی صدر”  روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه هر سیاستمداری که توهین می‌کند از دایره سیاست خارج می شود، افزود: تخریب و سیاه نمایی علیه دولت در شرایطی که دشمنان مسایل کشور را رصد می کنند، باعث می‌شود آنها به آنالیز توهین های صورت گرفته علیه دولت پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف کشور آسیب های مختلفی به کشور بزنند.

وی ادامه داد: کسی که به اهانت متوسل شده و دست به تخریب می زند، بدون شک سواد نقد ندارد زیرا کسی که دارای سواد نقد است هرگز با توهین سخنش را مطرح نمی کند.

وی اظهار داشت: نقد منصفانه جوابی به دنبال دارد ولی اهانت کنندگان به دولت خوب می‌دانند دولت جواب توهین را با توهین نخواهد داد بنابراین به اهانت های خود ادامه داده و هر روز بر سیاه نمایی های خود می افزایند.

این فعال سیاسی ادامه داد: سیاه نمایی و اهانت علیه عملکرد دولت توسط طیف های پایین جناح مخالف صورت می‌گیرد چون‌این طیف تریبون خاصی در اختیار ندارند به این شیوه متوسل می‌شوند شاید ممکن است کل بدنه جناح مخالف اینگونه نباشد.

میلانی افزود: نهادینه شدن این رفتار غلط در جامعه به ضرر جناح ‌های مختلف خواهد بود و در آینده هرجناح دیگری که مسوولیت قوه مجریه را برعهده بگیرد، با سیل سیاه نمایی ها، تخریب ها و اهانت ها روبرو خواهد شد.
سباه نمایی و هجمه ها علیه دولت تدبیر و امید این روزها شدت بیشتری گرفته و برخی بی محابا و بدون توجه به شرایط کنونی کشور، برطبل تخریب کوبیده و تمام تلاش خود را بکار گرفته اند تا چهره ای منفی از دولت نشان دهند؛ این حرکت ها به فضای مجازی نیز سوق یافته و آنجا نیز به شکل های مختلف خدمات دولت مورد بی مهری قرار گرفته و سیاه نمایی قوت بیشتری می‌گیرد؛ حال آنکه شرایط کنونی کشور به یکدلی تمامی قوا و همراهی مردم با دولت نیازمند است.

[ad_2]

Source link