عمق طبیعت ما – در کلاس های درس و یکتاپرست ارزش

[ad_1]

در سراسر کشور مترقی مدارس در حال غرق شدن خود را در پول و زمان و منابع را به “سبز کلاس های درس’. این هوای فضاهای آموزشی زندگی, تنفس, آموزش labs که در آن استانداردهای آموزشی در حال پیدا کردن زندگی جدید در میان پروانه های گیاهی و باران باغ. تعامل و شور و شوق برای یادگیری هستند تا بی تفاوتی و غیبت کردن هستند.

بله شما می گویند. چگونه فوق العاده برای محیط مدرسه. آن چه باید انجام دهید با ما کلیساها است ؟

خوب گذشته از دلایل بسیار عالی بالاتر از مقدار زیادی است.

در اینجا سه دلیل هوای آزاد, کلاس های درس هستند تا UU!

1. فضای کلاس های درس ارائه ثروت از فرصت به ما اجازه می دهد تا کودکان به مشکل حل چالش های سیاره ما در یک مقیاس بسیار کوچکتر. باران بشکه تپه و دو یا چند گروه از بچه ها با مخالفت با اهداف همه که مورد نیاز است برای تدریس به کودکان در مورد سیاست استفاده از آب است. پروانه باغ ارائه می دهد یک روش ملموس به طور فعال درگیر کردن دانش آموزان در جهانی فشار برای ذخیره ارزشمند ما گرده. قانون کار در سراسر نسل به ایجاد یک فضای مشترک که پاسخگوی نیازهای همه کاربران اجازه می دهد تا جوانان ما را به شرکت در فرایند گاهی اوقات دشوار دموکراسی است.

2. فضای کلاس های درس مناسب multigenerational آزمایشگاه برای آموزش محیط زیست جماعت و جامعه پاسداشت استفاده از ما 7 اصول. چگونه یک باران باغ ما کمک آبخيز? چه بیشتر از محیط زیست اخلاقی راه را برای ارائه مواد غذایی برای پرندگان ؟ می تر جوانان با هم کار کنند با چاشنی اعضای جماعت برای حل مشکل یک روش برای بازیافت خود را به کلیسا خاکستری ، کودکان جوان می اشفتگی فکری موقتی عمل بر اساس اظهارات در مورد آنچه در اصول مانند نگاه در طول بازی و یک کمیته هنری از اعضا می توانند با ایجاد یک سری از پلاک برای کمک به آموزش هر کسی که با استفاده از فضا! آنچه یک جامعه توسعه آموزش و پرورش فرصت! فضای کلاس درس این است که هرگز انجام شده است. این یک تعهد دراز مدت به طور مداوم دوباره ارزیابی جماعت اهداف و اولویت های استفاده از این شعار اساسی از نظارت: به ترک جهان در شکل بهتر برای خود جانشین از تحویل داده شد به شما توسط سلف خود.

3. فضای کلاس های درس ارائه فضاهای مقدس نه تنها افتخار بلکه آموزش ما 6 منابع. به عنوان UUs ما از قرعه کشی غنی و متنوع ملیله از منابع خارج از منزل بزرگ است بوم مناسب برای برجسته کردن زیبا سنت هر یک از آنها کمک می کند. غور و تعمق در دخمه پرپیچ و خم ؟ یک بومی آمریکایی طب چرخ ؟ صلح قطب? چگونه در مورد یک روح باغ ؟ همه منابع ما می توانید پیدا کردن یک محل افتخار در هوای آزاد, کلاس درس – آسمان محدود است. به معنای واقعی کلمه.

دفعه بعد شما جماعت پنبه حلاجی شده است در اطراف معمول ناکامی های در مورد چگونه به احیای دوباره برنامه – فکر می کنم سبز. فضای کلاس درس را فراهم می کند بی حد و حصر بالقوه به شکل جهانی آموزان که ارزش تنوع و همکاری و نوآوری و هستند که نه تنها آماده شده اما از کار اخراج شدند تا جای خود را به عنوان trail blazers نسل بعدی است.

چه می تواند بیشتر UU از آن ،

[ad_2]