عمده حقایق در مورد همکاری و کسب و کار

[ad_1]

مشارکت می تواند تعریف شده به عنوان یک ارتباط دو یا چند نفر که توافق کرده اند به ترکیب خود کار ملک و مهارت و یا تمام یا بعضی از آنها به منظور درگیر شدن در حلال و کسب و کار های سود و زیان بین آنها است.

مشارکت در حال حاضر طرف های درگیر با چالش های ویژه ای است که باید پیمایش نزد توافق. فراگیر اهداف سطح give-and-take, مناطق از مسئولیت خطوط از قدرت و جانشینی چگونه موفقیت ارزیابی و توزیع و اغلب انواع عوامل دیگر همه باید مذاکره شود. هنگامی که توافق رسیده است این همکاری به طور معمول قابل اجرا توسط قانون مدنی به ویژه اگر به خوبی مستند شده است. همکاران که مایل به ایجاد توافق خود را مثبت صریح و قابل اجرا به طور معمول تدوین مقالات از مشارکت.

یک همکاری ویژه بسیار جذاب اگر آن کمک می کند تا به استخر استعداد یا مهارت های همکاران خود را برای سود متقابل است. مشارکت نیاز به افراد سازگار و صادق و سالم و قادر به اختصاص داده شده و به همان اندازه با انگیزه برای موفقیت است. و از آنجا که داوطلبانه طبیعت از مشارکت آنها نسبتا آسان به راه اندازی.

در این مدت کسب و کار در این تعریف شامل هر تجارت و شغل و حرفه است. لذا در این مقاله می شود بسیار ضروری است برای هر فردی به ایده چانه زنی/برنامه ریزی و مذاکره در هر نوع از کسب و کار سطح.

انسان ها موجودات اجتماعی مشارکت بین افراد و کسب و کار بر اساس علاقه سازمان ها, مدارس, دولت و متنوع ترکیبات آن همیشه باقی می ماند و عادی است. در اغلب همراه مثال از مدت همکاری تشکیل شده است که بین یک یا چند کسب و کار که در آن همکاران (صاحبان) co-کار برای رسیدن به و به اشتراک گذاری سود و زیان. مشارکت وجود داشته باشد در درون و در سراسر بخش های. غیر انتفاعی, مذهبی و سیاسی سازمان ها ممکن است با هم شریک برای افزایش احتمال دستیابی به هر ماموریت خود را برای تقویت خود برسد. آن است که گاهی اوقات به عنوان داد دولت ممکن است شریک زندگی خود را برای رسیدن به منافع ملی است.

یک شریک در عمل به عنوان یک عامل شرکت در انجام کسب و کار. یک شریک باید ورزش بالاترین درجه ایمان خوب در همه معاملات با دیگر شرکای اختصاص زمان و توجه به مشارکت کسب و کار باید حساب به دیگر همکاران برای هر راز سود ساخته شده در انجام این همکاری کسب و کار. مسئولیت یک شریک برای مشارکت بدهی است گفت: به طور نامحدود به جز زمانی که شریک زندگی محدود است یکی در یک مشارکت محدود سازمان یافته مطابق با مفاد قانون دولت اجازه چنین مسئولیت محدود.

شکل گیری همکاری

همکاری به وجود می آید با یک قرارداد وارد شده به توسط احزاب مربوط می شود. بدون تشریفات مورد نیاز است اما این توافق می تواند نوشتن استنباط از انجام یا شفاهی. توافق برای تشکیل یک مشارکت شناخته شده است به عنوان یک “قرارداد مشارکت” مهم ترین ارائه جادوها که شیوه ای که در سود هستند توزیع شود.

مشارکت حکومت قانون قرارداد. بهتر است برای افرادی که مایل به تشکیل یک همکاری برای دستیابی به آنچه که ما به نام “مقالات مشارکت”. این مقاله از همکاری اساسا شامل این موارد زیر:

• نام مشارکت

• نام و آدرس هر شریک

• بیانیه هدف کسب و کار(s)

• مدت مشارکت

• نام و محل کسب و کار

• میزان سرمایه گذاری هر شریک

• نسبت به صورت های سود

• سوابق حسابداری و دسترسی آنها به همکاران

• وظایف خاص هر شریک

• ارائه و یا انحلال مشارکت و به اشتراک گذاری دارایی های خالص.

• ارائه برای حفاظت از بازمانده همکاران مرحوم املاک و غیره

• محدودیت یک شریک فرض خاص تعهدات.

انواع شرکای

وجود دارد پنج نوع از همکاران:

1. شریک فعال:- این شریک که شرکت در تمام فعالیت های این همکاری است.

2. خفته یا خواب همکار:- این شریک را که یک شرکت فعال در فعالیت های مشارکت اما سهام در سود.

3. شریک اسمی:- این است که یک کسی که آشنایی نام خود را به یک آشنایی نام خود را به همکاران برای در نظر گرفتن.

4. راز شریک:- این است که یک شریک که طول می کشد یک بخش فعال در امور شرکت اما او هنوز شناخته شده توسط مردم به عنوان بخشی از این همکاری است.

5. سکوت شریک:- این است که یک شریک است که شناخته شده توسط مردم به عنوان بخشی از همکاری; اما او/او می کند را به یک بخش فعال در مدیریت سازمانی است.

مزایای استفاده از مشارکت

1. بیشتر منبع سرمایه:- ادغام فرد منابع از هر شریک کمک می کند تا به منظور بالا بردن سرمایه های بزرگ. این باعث می شود آن را ممکن است برای یک فرد با دانستن-چگونه محصول جدید, اختراع یا ایده جدید اما بدون پول برای کار با با پول کسی که علاقه مند در این پروژه است.

2. بیشتر تخصصی مدیریت:- مالکیت یک کسب و کار توسط دو یا چند نفر باعث می شود آن را ممکن است برای آنها را به استخر مهارت های خود را و قضاوت به نفع همه نگران است.

3. بیشتر انگیزه برای کارکنان: کارکنان در مشارکت تمایل به لذت بردن از بهتر حاشیه سود بسته و حقوق بالاتر. آنها بهتر چشم انداز به دست آورده به رسمیت شناختن و تبلیغات.

4. به رسمیت شناختن قانونی:- وجود یک مشارکت قانون است که به تنظیم رابطه بین همکاران خود و بین همکاران و خود احزاب است که آنها را به مقابله با.

معایب مشارکت

1. درگیری شخصیت:- مشارکت نیاز به همکاری و اعتماد و تعهد اما شکست در بخشی از یکی از شرکای فعال به تخلیه خود مسئولیت پشتکار می تواند منجر به درگیری شخصیت و به پایان همکاری. مشارکت داشته اند به پایان رسید به این دلیل که کاربران نمی توانند توافق بر سر بهترین عمل را در یک موضوع مهم است.

2. مشکل در برداشت:- سهم هر شریک زندگی متوقف می شود اموال فردی که سهم. هنگامی که یک شریک نیاز به پول او/او نمی تواند برداشت خود سهم و یا قرض گرفتن پول از همکاری بدون اجازه صریح از دیگر همکاران. بسیاری از کارآفرینان دوست ندارم این عدم انعطاف پذیری از ویژگی های مشارکت.

3. مسئولیت نامحدود:- هر شریک است در قبال تعهدات مشارکت. اگر یکی از همکاران باعث می شود یک اشتباه پرهزینه در اجرای امور مشارکت وام می تواند شکایت و اگر آنها به دست آوردن قضاوت در برابر مشارکت هر شریک ممکن است مجبور به فروش او دارایی های شخصی و تعهدات.

4. طول کوتاه از زندگی:- عوامل مانند مرگ طولانی مدت بیماری, برداشت, ورشکستگی, جنون یا از انواع می تواند منجر به پایان همکاری.

لذا در governmentally به رسمیت شناخته شده مشارکت ممکن است لذت بردن از مزایای ویژه ای در سیاست های مالیاتی. در میان کشورهای توسعه یافته به عنوان مثال کسب و کار مشارکت اغلب مورد علاقه بیش از شرکت های بزرگ در سیاست مالیات از سود سهام و مالیات تنها رخ می دهد در سود قبل از آنها در حال توزیع به همکاران. با توجه به ساختار مشارکت و صلاحیت این دادگاه ها که در آن آن را عمل صاحبان مشارکت ممکن است در معرض بیشتر مسئولیت شخصی از آنها به عنوان سهامداران شرکت.

[ad_2]