صحبت می کنند به یک راه حل های مدیریت ریسک متخصص برای اطمینان از تداوم کسب و کار موفقیت

[ad_1]

یکی از چیزهایی که خانواده اجرای کسب و کار موفق به آماده شدن برای کسب و کار برنامه ریزی جانشینی. آنچه در این مستلزم این است که قادر به شناسایی افرادی که می پذیرد نقش کلیدی در طول انتقال. برای مثال اپل استیو جابز. در حالی که اپل یک خانواده متعلق به کسب و کار آنها قطعا تا به حال این را در ذهن زمانی که آن نابغه خلاق پایین پا با توجه به بلند مدت به مسائل مربوط به سلامت. در حال حاضر که شغل مرده است تیم کوک خواهد شد نگاه در توسط توده ها به عنوان کاپیتان این شرکت موفقیت در آینده است.

این است که چرا برنامه ریزی جلوتر از زمان می تواند کمک به کسب و کار خود و حفظ تداوم در چنین شرایطی به عنوان یک فروش از دست دادن مدیریت بالا, کارکنان, و یا ناگهانی بازنشستگی یا مرگ یک مالک. خانواده متعلق به کسب و کار بهره مند خواهند شد با صحبت کردن با راه حل های مدیریت ریسک متخصصان است. شرکت های بزرگ مانند اپل همیشه برنامه های احتمالی در محل. این است که این بازیکنان کوچکتر که واقعا نیاز به این پس آنها بزرگ زیرساخت برای پشتیبانی از آنها را زمانی که در حالت بحران.

یکی از جنبه های کلیدی کسب و کار برنامه ریزی جانشینی نیاز به زمان کارکنان آموزش کافی ممکن است برای پیشرفت. پس از همه, شما می خواهید می شود قادر به آنها را فرصتی برای ظهور تا از صفوف به موضع قدرت. به منظور برای این اتفاق می افتد آنها را به کار از نزدیک با مدیران و دیگر پرسنل کلیدی به منظور توسعه مهارت های خود را و به طور کامل درک این شرکت و آن فرهنگ است.

هنگامی که سطح مقامات ارشد بازنشسته و یا حرکت به دیگر کسب و کار شما برای جلوگیری از امکان بودن سمت چپ حلق آویز. این است زیرا شما باید به خوبی آموزش دیده کارکنان انتظار در بال به مسئولیت ها و نگه داشتن این شرکت در یک دوره ثابت است. برای بالا نقش مدیریت مانند رئیس و افسران این مهم است که کسی آماده به گام در مورد یک مشکل است.

در حالی که کسب و کارهای کوچک ممکن است محدود کارکنان, مدیریت ریسک, راه حل های کارشناسان را به شما از دست دادن از یک صاحب یا مدیر کلید می تواند بی ثبات کردن همه چیز. دقت گردد طرح جانشینی خود را کمک خواهد کرد کسب و کار باقی می ماند کاربردی در حالی که زمام قدرت در حال انتقال به نسل بعدی. در این زمان بحرانی مطمئن شوید کارکنان خود را دریافت حمایت آنها نیاز به رسیدن به یک انتقال آرام. با کسب و کار برنامه ریزی جانشینی شما نیز نفی امکان از آینده اختلافات خانوادگی است که می تواند شکستگی چه نسل های گذشته سخت کار می کرد برای.

ایجاد این طرح شروع می شود با شناسایی همه نقش کلیدی و تعریف آنها. شرح شغل دقیق است که به طور منظم به روز رسانی مهم برای این فرایند است. با این اطلاعات تیمی که به استخدام کمک در انتقال خواهد می دانم که نامزد مناسب برای این کار است. این فرآیند همچنین شما را تشویق به اقداماتی مانند ورود به یک توافق نامه خرید و فروش به حفظ شرکت بهره در طول یک دوره گذار است.

این که آیا شما متعلق به یک شرکت بزرگ یا کوچک کسب و کار تداوم مهم است. تصور کنید که همه وقت و انرژی صرف ایجاد کسب و کار و جذب مشتریان است. کسب و کار برنامه ریزی جانشینی باعث می شود مطمئن شوید که آنچه شما و گذشته اعضای خانواده باید انجام باقی خواهد ماند و برای نسل های آینده آمده است. شرکت شما باقی می ماند کاربردی حتی در حال گذار با شغل حفظ شهرت شرکت نگهداری می شود و یک موجود پایه مشتری شما برای همیشه لطفا برای.

[ad_2]