سخنگوی شورای شهر تهران: شورایاری‌ها منحل نشده است

[ad_1]

‌⁧ «علی اعطا»، روز چهارشنبه در واکنش به ابطال مصوبات مربوط به انتخابات شورایاری با رای دیوان عدالت اداری در توییتر نوشت: شورایاری ها چشم و گوش شهر و صدای محله ها هستند و ‌تقویت نهاد شورایاری، یعنی شنیدن صدای گوشه‌گوشه شهر.

وی افزود: ‌اینک با رای دیوان عدالت اداری، مصوبات مربوط به انتخابات شورایاری ⁧تهران⁩ ابطال شده و برگزاری آن برای دوره‌های بعد منتفی شده است.

اعطا با بیان اینکه قانون ملاک عمل همه ماست، اظهار داشت: اما انتخابات شورایاری محلات که در دوره پنجم برگزار شده است، ابطال نشده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه رای دیوان قابل تسری به دوره فعلی شورایاری ها نیست و فرصت کافی برای حل مشکل قانونی برگزاری انتخابات شورایاری ها وجود دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ‌در سال ۸۶ مصوبه شورایاران انجمن‌های محلی با شکایت وزارت کشور به دیوان عدالت اداری ارجاع شد اما با صرف نظر کردن وزارت کشور از شکایت خود، مصوبه شورایاران پابرجا ماند.

وی عنوان کرد: ‌اکنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در استدلالی، مصوبات ادوار شورای شهر را مطابق با قوانین ندانسته و مصوبات شورا از تشکیل شورایاری را ابطال کرده است.

وی تأکید کرد که‌ دیوان با استناد به اصل ۷ قانون اساسی، نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات شوراها در کشور در صلاحیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی می‌داند که اختیار قانون‌گذاری در معنای عام را داراست.

اعطا افزود: ‌اکنون با توجه به اهمیت و نقش مهم شورایاری ها در مدیریت شهری، لازم است مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخابات و نحوه تشکیل انجمن های شورایاری محله تصمیمی بگیرد تا خلا قانونی که با ابطال این مصوبه شکل گرفته  منجر به وقفه در فعالیت این نهاد بیست ساله نشود.

[ad_2]

Source link