زبان Denizens از بهشت

[ad_1]

زبان سانسکریت ودایی است زبان است که در آن تمام متون ودایی نوشته شده است. آن است که گفته می شود زبان denizens از بهشت است. واژگان و دستور زبان و نحو را درک زبان سانسکریت ودایی دشوار است. زبان سانسکریت کلاسیک است که گفته می شود برگرفته از زبان سانسکریت ودایی. زبان سانسکریت ودایی است که زبان وداها تنوع زیادی از سرودهای ورد, ‘دینی’ بحث که اولین متون دینی از فرهنگ ودایی. مدرن زبانشناسان در نظر موزون سرودهای ریگ ودا به اولین تشکیل شده توسط بسیاری از عقل از سر فرزانگان در طول قرن ها و گذشت را به شاگردان از طریق شنوایی روند. “پایان” از عصر ودایی مشخص شده است توسط ترکیب اوپانیشادها که فرم انعقاد بخشی از وداها. امروزه اعتقاد است که زبان سانسکریت ودایی جان سالم به در برد تا اواسط هزاره اول پیش از میلاد. پس از آن بسیاری دیگر از زبان ها و ادیان جوانه زده مناسبت آغاز دوران مدرن است.

زبان سانسکریت کلاسیک

Vyasadev است که کامپایلر از وداها و ادبیات مانند رامایانا و مهاباراتا به طور کلی شناخته شده به عنوان itihasas. این قالب از زبان سانسکریت Vyasadev مورد استفاده در itihasas کمی متفاوت است از او استفاده در وداها. به عنوان آن را در گذشته از طریق disciplic جانشینی سبک نگه داشته در حال تغییر است اما بدون انحراف از معنای واقعی این متون است. انحراف به طور کلی در نظر گرفته شده به حساب دخالت از Prakrits یا “نوآوری”. سنتی پژوهشگران در سانسکریت تماس از جمله انحراف aarsha یا “از rishis” سنتی عنوان برای حکیمان باستان که صحبت متعالی ادبيات. نیز وجود دارد یک زبان به نام “بودایی ترکیبی سانسکریت” توسط محققان است که البته در یافت بودایی prakrit متون و به تدریج تکامل یافته و به اشکال مختلف از زبان سانسکریت برخی با انحراف بیشتر از دیگران است. با توجه به Tiwari ([1955] 2004) وجود دارد چهار اصل گویش از زبان سانسکریت کلاسیک pascimottari (شمال غربی), madhyadesi (روشن است, میانه کشور) purvi (شرقی) و daksina (جنوب).

نوشتن سیستم

از لحاظ تاریخی, زبان سانسکریت بود در ارتباط با هر یک اسکریپت خاص. تاکید بر انتقال دانش از طریق روند دادرسی در زبان سانسکریت ودایی سنت حفظ شده بود از طریق توسعه از اوایل کلاسیک ادبیات سانسکریت. زمانی که زبان سانسکریت تشکیل شد این سیستم از نوشتن تحت تاثیر قرار بود توسط اطراف اسکریپت از کاتبان. مانند تقریبا همه از اصلی ادبیات و نوشتن سیستم های جنوب آسیا استفاده شده است برای تولید سانسکریت نسخه های خطی. بعد در پایان قرن 19 Devanagari شد اصلی نوشتن سیستم برای زبان سانسکریت.

دستوری سنت

زبان سانسکریت دستوری سنت شناخته شده به عنوان vyakarana آغاز شد در اواخر ودایی هند به پایان رسید و در astadhyayi از پانینی که در مجموع حدود 3990 sutras. پس از یک قرن پانینی تشکیل شده vartikas یا Paninian sutras. Patanjali که متولد حدود سه قرن پس از پانینی متشکل از mahabhasya های بزرگ “تفسیر” در astadhyayi و vartikas. به دلیل این سه عقل از سر فرزانگان باستان این دستور زبان است که به نام Trimuni Vyakarana. برای درک معنای sutras Jayaditya و Vamana تشکیل شده از تفسیر نام Kasika در 600 میلادی. دستور زبان Paninian است که بر اساس 14 شیوا sutras (aforisms). اینجا کل Matrika (حروف الفبا) خلاصه شده است. این مخفف نام Pratyahara.

افعال

زبان سانسکریت دارای ده کلاس ده اشکال از افعال به دو گروه اصلی تقسیم: athematic و موضوعی. موضوعی فعل هستند و به اصطلاح به دلیل یک یک به نام تم واکه قرار داده شده است بين بنیادی و پایان دادن به. هر ریشه به صفر گنا و vrddhi نمرات.

[ad_2]