رییس جمهوری قزاقستان طرح اصلاحات راهبردی کشورش را معرفی کرد

[ad_1]

وی در این پیام ۱۸ صفحه ای با عنوان ” قزاقستان در یک واقعیت جدید: زمان انجام فعالیت” که توسط سفارت آن کشور در تهران در اختیار ایرنا قرار گرفت به مردم کشورش امیدواری داد تا با کمک آنها از پس مبارزه با بیماری مهلک کرونا بر آیند و در عین حال از مسیر توسعه همه جانبه کشور دور نمانند.

توقایف مبارزه با کرونا را یک ماموریت ملی دانست و ضمن تقدیر و تشکر از همه دست اندرکاران مبارزه با این بیماری مهلک، آنها را قهرمانان ملی معرفی کرد.

وی با ترسیم طرح های حمایتی خود از آسیب دیدگان این بیماری گفت: دولت جدید قزاقستان ضمن تقدیر ار نورسلطان نظربایف، رییس جمهوری فقید برای هدایت کشور بعد از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی (سابق) بر شفافیت دولت در اطلاع رسانی به ملت در بیان حقایق اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و به مردم هشدار داد تا خود را برای یک دوره سخت با هدف غلبه بر مظاهر و عوارض جدید بیماری مهلک کرونا آماده کنند. 

[ad_2]

Source link