راز 91: پیوند ظرفیت به اندازه کافی به اندازه کافی است

[ad_1]

پیمانکاران می دانید مطابق با ظرفیت خوب است به و بیشتر به شما داشته باشد بهتر است! اما چگونه شما تعیین حداقل مقدار این شرکت نیاز دارد ؟

پرایمر در ظرفیت

  • مطابق با ظرفیت است که به طور معمول به عنوان یک مقدار در هر پروژه و کل کل. مبلغ هر قرارداد به عنوان “تنها” به معنی مقدار موجود برای حمایت از یک قرارداد است. مجموع ناقص بخشی از تمام زمان و قراردادهای جدید در هر روز داده می شود.

  • شرکت ها مطابق با نگاهی به پیمانکار قابلیت تعیین مقدار واحد آنها پشتیبانی خواهد کرد. این خدمات عبارتند از مشاغل مشابه با موفقیت به اتمام منابع در دسترس از جمله نظارت نیروی کار و تجهیزات و همچنین مالی و نقدینگی.

  • بررسی دانه underwriters نگاه تاریخی سطح تولید قدرت مالی و دیگر عوامل مرتبط با آن.

  • آنها همچنین در نظر گرفتن ظرفیت مقدار پیمانکار درخواست. برای مدیریت موفق ارتباط آن است که مفید به ارائه آنچه که مشتری خواسته در صورت امکان.

پس چگونه مشتری تعیین ظرفیت سطوح به درخواست?

اول پذیره بعید است که برای حمایت از پروژه های جدید بیش از دو برابر اندازه از قبل کار می کنند. علاوه بر این, آنها به طور کلی انتظار می رود مالی تجزیه و تحلیل از آخرین شرکت های مالی پایان سال مالی بیانیه ای برای نشان دادن سطوح کافی از سرمایه در گردش برای چنین پروژه هایی است. (خواندن اسرار پیوند # 4 برای یک توضیح کامل در مورد سرمایه در گردش محاسبات.)

مجموع ظرفیت به طور کلی دو “تنها” مقدار اگر چه ممکن است موارد که در آن محدود برنامه متشکل از یک تک و دانه به همان مقدار. این امر به معنای پذیره فقط می خواهید برای حمایت از یک پروژه در یک زمان با هم تداخل دارند.

تا آنجا که توانایی پیشنهاد در پروژه های متعدد در حالی که انجام کارهای دیگر راه حل این است که کل مقدار است که چند واحد برای مثال $1 میلیون واحد / $2 میلیون جمع (به عنوان “یک و دو”).

به تصمیم می گیرید اگر مجموع کافی است اول تعیین اگر آن را متشکل از پیوند کار تنها یا همه پروژه ها. این متفاوت است با underwriter. معقول است و به احتمال زیاد آنها می گویند “مجموع شامل همه کار و باند و unbonded.” این روش طول می کشد همه پیمانکار تعهدات خود را به در نظر گرفتن همه چیز است که ممکن است مالیات های مالی و منابع انسانی و در نتیجه تاثیر این باند کار می کنند.

لیبرال تر از درمان است برای تعریف مصالح به عنوان تنها از جمله باند کار می کنند. این فراهم می کند پتانسیل نامحدود برای اضافه کردن unbonded کار با هیچ بررسی ضامن است.

ظرفیت مدیریت راهنمایی

یکی از عوامل تاثیر می گذارد که کفایت از مصالح است که این شرکت در مناقصه استراتژی است. انباشته تا چند مناقصه در جانشینی سریع مصرف دانه ها با سرعت بیشتری.

سریع شناخت / گزارش از پیشرفت در پیوند مشاغل و خود نتیجه گیری کرده است اثر مخالف است. این کمک می کند را بیشتر ظرفیت در دسترس است.

دانستن زمانی که زمان پیوند پروژه ها را تکمیل می تواند مفید باشد. Underwriters ممکن است حمایت مناقصه دانستن که شروع از پروژه های جدید خواهد بود پس از اتمام از زمان پیوند ، این است که کمی خلاق راه کشش با ظرفیت یک دیدگاه نسبت به آینده است. برخی از underwriters را ورزش این انعطاف پذیری.

نتيجه گيری

در تجربه ما پیدا کنیم که ظرفیت مهم ترین عنصر مطابق با برنامه است.

پیمانکاران همیشه نگران رقابت از اوراق قرضه خود را رای. اما اگر شما به اندازه کافی ظرفیت برای اضافه کردن پروژه جدید این رای واقعا مهم نیست.

[ad_2]