رابطه بین روانشناسی مثبت و خالص کلاسیک پیلاتیز

[ad_1]

سنتی مربيان و روانشناسان باید به دانش آموزان اتاق به بیان خودشان هستند یا عاطفی یا جسمی. اجازه می دهد دانش آموزان فضای بیشتر و بدون تفسیر و یا اصلاح آنها در یک موقعیت بهتر برای تجربه بیشتر خود-دلسوزی. بنابراین آنها می تواند به شناخت بیشتر از خود و خصوصیات مثبت و نقاط قوت. این رویکرد اجازه می دهد تا دانش آموزان فرصت های روانی به تدریج به دست آوردن چشم انداز و همچنان رو به جلو در جاده ها شفا تغییر و رشد مثبت است.

مدرسان باید آگاه باشند از نفوذ عمیق این ورزش و محدودیت زمانی که پله در خارج از چارچوب نقش خود را. یک نظر یا اصلاح می تواند یک اثر ماندگار بر زندگی یک دانش آموز است, مانند انداختن سنگ به سکون از بالا سیرا دریاچه کوه: بسیاری از امواج از معنای گسترش در دانش خودآگاه و ناخودآگاه ذهن و همچنین در داخل بدن او.

هر دو روانشناسی بهداشت حرفه ای و سنتی مدرسان باید به جلوگیری از گرفتار شدن در داخلی-ناخودآگاه درام از زندگی یک دانش آموز است. به دلیل عوارض روانی و انگیزه های دانش آموزان فوق العاده پیچیده است عاقلانه به احترام مناسب استانداردهای اخلاقی در این رابطه کار. وجود دارد باید یک تعادل از دیدگاه و شفقت است.

در نهایت می تواند وجود دارد هیچ جایگزینی برای نشان دادن ما مراقبت. نه فقط بیمار با ارزش است اما هر انسان در هر مرکز آگاهی انسان ضروری است. وجود دارد که هیچ شرطی در مورد ما بیمار اهمیت است. ما با انتقال به طور مداوم شما شکل مرکزی است. سفر خود را آغاز شد که حتی قبل از اینکه شما تا به حال قدرت به تأمل در آن با شکوه یکی. مهم نیست که در آن شما را از آمد. در هرج و مرج شما ساخته شده است میلیون ها نفر از تصمیم گیری و یادگیری تفسیر زندگی به عنوان شما آن را دیدم پیشبرد به عنوان بهترین شما می تواند که تنها آگاه بودن است که شما. شما شاید sidetracked و به تنهایی و یا شکست خود را. یا شما زحمت کشیده pointlessly در این رابطه اشتباه به نظر می رسید تقریبا زنده به گور. اما آرزوهای خود را مانند قلب خود نگه داشته و شتم جایی.

کار ما به عنوان سنتی مدرسان تلاش در جهت کمک به دانش آموزان با نقاط قوت خود و تلاش در جهت بهبود سلامت. هنوز کار حفظ و بهبود رفاه را می توان به صورت دوره ای disillusioning. در طول دوره آموزش برخی عاطفی و یا فیزیکی علائم شروع به حل و فصل در حالی که دیگران را در مرکز صحنه.

هر دو بدرمان روانی روش سنتی و پیلاتیز آموزش تکامل از نوسانات در نوع و درجه ای از کسی مشکلات عاطفی و روانی آرایش. در یک مسیر موازی Romana خواهد گاهی می گویند این روش این است که درست در مقابل شما در هنگام آموزش یک دانش آموز خاص-خاص بدن معنی است که ما می توانیم تشخیص و درک عمیق تر از ژوزف پیلاتس’ روش سنتی از منحصر به فرد بودن هر فرد است. بنابراین وجود یک حس است که مدرسان افزایش دانش خود را از ژوزف پیلاتس سنتی سیستم طراحی بر یک فرد متمایز فیزیکی و روحی و روانی ،

یکی دیگر از هدف از هر دو سنتی مدرسان و سلامت روانشناسان این است برای کمک به دانش آموزان ما توسعه بیشتر آزادی درونی برای باز کردن ناخودآگاه درب و کشف جنبه های متنوع از خود به دست آوردن خود دانش است. در مورد روان درمانی, این فرایند طول می کشد از طریق بیان احساسات و بررسی عاطفی یا رفتاری الگوهای پاسخ.

در مورد سنتی, پیلاتیز, این فرایند اتفاق می افتد از طریق physicalizing احساس به فرم. به عنوان یک نتیجه هر دو رشته کمک به دانش آموزان برای به دست آوردن بیشتر صبر و تحمل و قدردانی خود را برای سفر زندگی. آن است که کمتر برای ما مهم است برای پیدا کردن دقیقا همان چیزی است که در پشت آن درب از دانش آموزان به سادگی خود را توسعه طبیعی گرایش به سمت خود بازتاب رشد و تحقق است.

[ad_2]