دولت با آزادسازی سهام عدالت به دنبال مشارکت بیشتر مردم در سرمایه‌گذاری‌هاست 

[ad_1]

سید کمیل طیبی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فروختن یا نگهداری سهام عدالت به ماهیت این عمل بر می‌گردد اما با توجه به اینکه آزادسازی اتفاق افتاده دیگر در اختیار مالکین یا دارندگان سهام است و می‌توانند این سهام را عرضه و یا آن را نگهداری کنند تا در آینده مشمول ارزش بیشتری شود.

وی با بیان اینکه اکنون سهام عدالت آزادسازی شده و ۳۰ درصد آزادی عمل برای سهامداران در نظر گرفته شده است، ادامه داد: آزادسازی سهام عدالت به نوعی مشارکت در ایجاد سرمایه برای اقتصاد جامعه است و می‌تواند تامین کننده منابع مالی شرکت‌های تولیدی یا صنایع باشد.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه سهامداران بر اساس دامنه ۳۰ درصد می‌تو انند برای فروش سهام عدالت عمل کنند اظهارداشت: سهام عدالت مشمول آن دسته از سهام دولتی می‌شود که در معرض واگذاری به مردم جامعه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: سهامدارانی که برای امور زندگی و رسیدن به رفاه در شرایط کنونی نیاز به منابع مالی و ریالی این سهام دارند می‌توانند سهام خود را در معرض فروش قرار دهند.

طیبی تصریح کرد: کسانی که بدنبال سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد افزایش ارزش دارایی خود هستند می‌توانند سهام خود را نگهداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزاد سازی سهام عدالت بطور واقعی و بر اساس شفاف سازی انجام شده و در مدت ۱۰ سال گذشته ارزش این سهام افزایش پیدا کرده و دارندگان یک میلیون تومان سهم دارای حدود ۱۶ میلیون تومان ارزش سهام هستند.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در سال‌های گذشته ابهام در کسب سود و روشن نبودن سود وجود داشت و دسترسی به سود واقعی و ظرفیت اسمی که نصیب هر کدام از سهامداران می‌شود وجود نداشت اما اکنون با توجه به اینکه مدیریت دارا بودن این سهام در اختیار خود مردم قرار گرفته می‌توانند دسترسی بیشتری به پول و سرمایه خود داشته باشند.

وی افزود: با توجه به تحولی که از ۲ ماه گذشته و بنا به دستور رهبر معظم انقلاب انجام شد، می‌تواند شفاف سازی و دسترسی بیشتری در عرصه سود حاصل شده بوجود خواهد آمد.

[ad_2]

Source link